Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbaş, Harun
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:00Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:00Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDemirbaş, H. (2014). Sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilen çocuklar üzerinde veli veya vasiye ait bazı yetkilerin kurumun yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılması (sosyal hizmetler kanunu ek madde 9). Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(121-122), 7-28.en_US
dc.identifier.issn1304-7949
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/569
dc.description.abstractSosyal Hizmetler Kanunu’nda 19.2.2014’te yapılan değişiklikle sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilen çocukların eğitimi, hayat ve beden bütünlüklerinin korunması için zorunluluk bulunan hallerde, veli veya vasiye ait yetkilerin sosyal hizmetler kuruluşunun yetkilisi veya sorumlusu tara- fından kullanılmasına imkân verildi. Ayrıca bu yeni düzenlemede söz konusu uygulamanın nasıl ya- pılacağı, bu konuda çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakıldı. Ancak bilindiği üzere mahkeme tarafından verilen koruma kararı gereğince bir çocuğun salt sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilmiş olması, onun üzerinde veli veya vasisinin velâyet ve vesayet hakkını doğrudan doğruya sona erdirmez. Sosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocukların eğitimi, hayat ve beden bütünlüğünün korunma- sı için alınacak kararlarda veli veya vasisi yerine, bunlara ait olan yetkilerin kamu görevlisi tarafından kullanılmasına ilişkin yeni düzenleme, çocuğun yüksek yararını ve velâyet ve vesayet hakkını ihlâl etme tehlikesi doğurmaktadır.en_US
dc.description.abstractWith the amendment that made in 19.2.2014, it is allowed that using of authority by social services’ officer which belong parental guardian or tutor when it is compulsory for education, protection of life and physical integrity of children who domiciled institutions of social services. Besides, it was decided that procedure of practice will be put in order in regulations related with this subject. However, as known as, in accordance to protection judgment that has been given by court is not directly end the parent’s or guardian’s right of custody or guardianship of children who domiciled to institutions of social services. The children who domiciled to institutions of social services, the new regulation regarding for taking decision by social services’ officer that belongs authority for them instead of parents and guardian has been posed hazard right violations of the children’s highest benefit and custody and guardianship for children’s education, protection of life and physical integrity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBahçeşehir Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectÇocuğun Yüksek Yararıen_US
dc.subjectVelayet Hakkıen_US
dc.subjectVesayet Hakkıen_US
dc.subjectChild Benefiten_US
dc.subjectRight of Custodyen_US
dc.subjectGuardianshipen_US
dc.titleSosyal hizmetler kuruluşlarına yerleştirilen çocuklar üzerinde veli veya vasiye ait bazı yetkilerin kurumun yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılması (Sosyal Hizmetler Kanunu ek madde 9)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue121-122en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record