Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Nevzat
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKoç, N. (2016). Kefalet türleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(30), 63-106.
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/567
dc.description.abstractKefalet türleri şunlardır: 1) Âdi kefalet, 2) Müteselsil kefalet, 3) Birlikte kefalet, 4) Kefile kefalet, 5) Rücua kefalet, 6) Açığa kefalet. Bu makalede (tebliğde), söz konusu kefalet türlerinin her birine ilişkin olarak, özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre yapılmış olan aynı veya farklı düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Bu konularda söz konusu olan bazı hukukî problemler ve bunların çözümlerine ilişkin olarak, önce doktrinde ileri sürülen bazı görüşler belirtilmiş ve daha sonra kişisel değerlendirmeler yapılmış ve "Sonuç" bölümünde de, varılan sonuçlar, maddeler hâlinde özetlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe types of bailment are: 1) Ordinary Bailment, 2) Joint Bailment, 3) Joint and Several Bailment, 4) Bailment for the benefit of the bailor, 5) Reciprocal bailment 6) Bailment of safe custody. In this article (presentation), all types of Bailment Contracts are examined particularly in the context of Turkish Code of Obligations (no. 6098) and within the regulations contented in the similar or different way in former Code of Obligations (no:818). Some Legal problems in these issues and the solutions to them are studied through mentioning views in Turkish legal doctrine at first and personal views explained and in "the Conclusion" finding of facts are summarized specifically.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Borçlar Kanunuen_US
dc.subjectKefalet Sözleşmesien_US
dc.subjectÂdi Kefaleten_US
dc.subjectMüteselsil Kefaleten_US
dc.subjectBirlikte Kefaleten_US
dc.subjectKefile Kefaleten_US
dc.subjectRücua Kefaleten_US
dc.subjectAçığa Kefaleten_US
dc.subjectTurkish Code of Obligationen_US
dc.subjectBailment Contracten_US
dc.subjectOrdinary Bailmenten_US
dc.subjectJoint Bailmenten_US
dc.subjectJoint and Several Bailmenten_US
dc.subjectBailment for The Benefit of the Bailoren_US
dc.subjectReciprocalen_US
dc.titleKefalet türlerien_US
dc.title.alternativeTypes of bailmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record