Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Nevzat
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationKoç, N. (2015). Eşler arasındaki yasal mal rejiminin tasfiyesinde kişisel malların gelirleri (TMK.m.219/II,b.4). İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), 157-181.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/565
dc.description.abstractBu makalemizde, eşler arasındaki yasal mal rejiminin tasfiyesinde, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 219. maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü bendi gereğince edinilmiş mal olarak kabul edilen kişisel malların gelirleri incelenip değerlendirilmiştir. Tartışılmaya elverişli başlıca hukukî problemlerin çözümüne ilişkin olarak doktrinde ileri sürülen görüşler ile uygulamada (mahkeme kararlarında) varılan sonuçlar ve kişisel değerlendirmelerimiz, makale metninde ayrıntılı biçimde açıklandıktan sonra, “Sonuç” bölümünde, sadece vardığımız sonuçlar, özetle ve maddeler hâlinde belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this article, regarding the liquidation of the legal property regime between spouses, the incomes of the personal properties, that are considered to be property acquired in accordance with the fourth subparagraph second paragraph of Article No.219 of Turkish Civil Code No.4721, are reviewed and evaluated. After the observations in the doctrine regarding to the solution of major legal problems, which are suitable to be discussed, and the conclusions of the implementation (in court decisions) and our personal assessments are described in detail in the article text, only the conclusions are stated in sum and as articled in the “Conclusion” section.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYasal Mal Rejimien_US
dc.subjectEdinilmiş Mallaren_US
dc.subjectKişisel Mallaren_US
dc.subjectKişisel Malların Gelirlerien_US
dc.subjectTasfiyeen_US
dc.subjectLegal Property Regimeen_US
dc.subjectThe Acquired Propertiesen_US
dc.subjectPersonal Propertiesen_US
dc.subjectIncomes of Personal Propertiesen_US
dc.subjectLiquidationen_US
dc.titleEşler arasındaki yasal mal rejiminin tasfiyesinde kişisel malların gelirleri (TMK.m.219/II,b.4)en_US
dc.title.alternativeIncomes of the personal properties in course of the liquidation of legal property regime between spousesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record