Show simple item record

dc.contributor.authorDülger, Murat Volkan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDülger, M. V. (2014). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gäfgen kararı bağlamında ceza muhakemesinde işkence tehdidi ile elde edilen delillerin kullanımı sorunu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 111, 325-410.en_US
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/562
dc.description.abstractAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2010 yılında vermiş olduğu Gäfgen v. Almanya kararı ile ceza muhakemesi alanında bitmek bilmeyen bir tartışmayı, daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. On bir yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtarmak saikiyle, şüpheli Magnus Gäfgen'den işkence tehdidi ile alınan ikrardan yola çıkılarak elde edilen delillerin, şüphelinin ikrarının doğrulanması için kullanılmasının, yargılamanın adilliğini etkileyip etkilemediği hem Alman Mahkemeleri hem de AİHM tarafından tartışılmıştır. Sonuçta hem ulusal mahkemeler hem de AİHM, şüpheliden işkence tehdidi ile alınan ikrarın hukuka aykırı olduğunun ve bunun yargılamada kullanılmayacağının, şüpheliye yargılama başlamadan önce bildirildiğini; buna rağmen şüphelinin kendi isteğiyle ikrarda bulunduğunu, hukuka aykırı olarak alınan ikrardan yola çıkılarak elde edilen maddi delillerin yalnızca şüphelinin hukuka uygun olarak verdiği ikrarlarının doğruluğunun denetlenmesinde kullanıldığını ve bunun yargılamayı adil olmayan bir hale getirmediğini belirtmişlerdir. Bu kararın hukuka uygun olduğu yönünde görüşler olmakla birlikte; bunun karşısında her durumda hukuka aykırı delil kullanılmasının yargılamayı adil olmayan hale getirdiğini savunan görüşler de bulunmaktadır. Makalemizde kararın detaylı bir analizi yapılmak suretiyle, esas olarak bu iki karşıt görüş inceleme konusu yapılmakta ve sonuç olarak kendi görüşümüz belirtilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Gäfgen v. Germany judgment that was delivered by European Court of Human Rights (ECHR) on 2010, so that a storm was brewing in the criminal procedure law. There was a serious discussion in the courts of Germany and ECHR, if the issue on receiving evidence from suspect Magnus Gäfgen's acknowledge by threatening with torture and using them for correction of the suspect's acknowledge with the inducement of rescueing an eleven year old kid's life, was effected fair trial or not. In conclusion both national courts and ECHR, indicated that the suspect was informed before the proceeding get started, receiving the acknowledge by threatening with torture is contrary to law and can not be used in the proceeding, however the suspect acknowledged by his own will, the evidence received by the illegal acknowledge can be used only for checking the truth on the legal acknowledges, also this doesn't make a proceeding unfair. There are some remarks in the doctrine in accordance with this judgment, however some further remarks as using any illegal evidence makes the proceeding unfair in any case. In this article these two contrary point of views are being examined basically by analysing the judgment in detail and our own opinion is being determined at the end.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuka Aykırı Delilen_US
dc.subjectHukuka Aykırı Delilin Uzak Etkisien_US
dc.subjectZehirli Ağacın Meyvesien_US
dc.subjectDışlama Kuralıen_US
dc.subjectİşkence Tehdidien_US
dc.subjectİnsanlık Dışı ve Kötü Muameleen_US
dc.subjectUnlawfull Obtained Evidenceen_US
dc.subjectDistant Action of Unlawfull Obtained Evidenceen_US
dc.subjectFruits of Poisonious Treeen_US
dc.subjectExclusionary Ruleen_US
dc.subjectThread of Tortueen_US
dc.subjectInhuman or Degrading Treatmenten_US
dc.titleAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gäfgen kararı bağlamında ceza muhakemesinde işkence tehdidi ile elde edilen delillerin kullanımı sorunuen_US
dc.title.alternativeA problem on the usage of the evıdence receıved by threatenıng wıth torture ın crımınal procedure law wıthın the context of the gäfgen judgment by european court of human rıghtsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4034-5436en_US
dc.identifier.issue111en_US
dc.identifier.startpage325en_US
dc.identifier.endpage410en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record