Show simple item record

dc.contributor.authorEkiz, Merve
dc.contributor.authorMutlu Kesen, Aynur
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:58Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationEkiz, M. ve Mutlu Kesen, A. (2016). A Study of the learners metaphorical perceptions of literary genres. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(1), 155-168. https://dx.doi.org/10.13114/MJH.2016119296en_US
dc.identifier.issn2146-4812
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/561
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.13114/MJH.2016119296
dc.description.abstractThe perception of language has been studied from various aspects to date, whereas how students perceive literature remains today a less researched area. The quantity of qualitative research concerning the perception of literature needs to be increased. The present study aims to fill this gap by exploring students' perception in respect to the concept of literary genres through the use of metaphor as they reflect the way we perceive the world and shape our professional ideas and attitudes. In addition, the study investigates whether there is a difference in perceptions between junior and senior learners in regard to their perception of literary genres. The study participants were 58 first and 43 fourth grade ELL VWXGHQWV HQUROOHG LQ İVWDQEXO 8QLYHUVLW\ 7XUNHy. The data were collected through the use of semistructured interviews, multiple-choice questionnaire and metaphor elicitation papers. The metaphors of literary genres exhibited both the positive and negative perceptions of the learners. The Ring, Narnia,detergent concentrate, veritaserum ('iksir' in Turkish) and pomegranate were some of the unique positive metaphors of the learners. Some metaphors seem to be negative such as Pandora's Box, dark hole, ivy and labyrinthen_US
dc.description.abstractDilin algılanması ile ilgili farklı açılardan çalışmalar yapılmış olmasına rağmen edebiyatın algılanışı daha az araştırma yapılmış bir alandır. Bu nedenle edebiyatın algılanışı ile ilgili daha fazla niteliksel araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, öğrencilerin edebi türler ile ilgili algılarını kullan-dıkları metaforik kavramlar ile araştırmayı amaçlamıştır. Çünkü metaforlar dünyayı algılama biçimimizi yansıtır ve profesyonel fikirlerimizi ve tutumlarımızı biçimlendirir. Ayrıca bu çalışma birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin edebi türlere bakış açılarındaki farkı araştırmaktadır. Bu çalışmaya, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü birinci sınıf öğrencilerinden 58, dördüncü sınıf öğrencilerinden 43 kişi katılmıştır. Çalışmanın verileri öğrencilerle yapılan görüşme, çoktan seçmeli anket ve metaforlarını yazmaları için hazırlanan form aracılığıyla elde edilmiştir. Edebi türler ile ilgili metaforlar, öğrencilerin olumlu ve olumsuz bakış açılarını yansıtmaktadır. Yüzük, Narnia, yoğunlaş-tırılmış deterjan, iksir ve nar öğrencilerin oluşturdukları özgün ve olumlu metaforlardan bir kısmıdır. Pandora'nın kutusu, kara delik, sarmaşık ve labirent gibi bazı metaforların olumsuz olduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerception of Literatureen_US
dc.subjectLiterary Genresen_US
dc.subjectMetaphorical Perceptionsen_US
dc.subjectConceptual Metaphorsen_US
dc.subjectEdebiyatın Algılanışıen_US
dc.subjectEdebi Türleren_US
dc.subjectMetaforik Algılaren_US
dc.subjectKavramsal Metaforlaren_US
dc.titleA Study of the learners metaphorical perceptions of literary genresen_US
dc.title.alternativeÖğrencilerin edebi türler ile ilgili metaforik algıları üzerine bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMediterranean Journal of Humanitiesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record