Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, İlknur
dc.contributor.authorKarabulut, Seda
dc.date.accessioned2020-07-21T10:45:43Z
dc.date.available2020-07-21T10:45:43Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKeskin, İ. ve Karabulut, S. (2017). Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status. Haydarpaşa Numune Medical Journal, 57(2), 73-77. https://dx.doi.org/10.14744/hnhj.2017.08208en_US
dc.identifier.issn1300-6363
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14744/hnhj.2017.08208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5589
dc.description.abstractAbstractIntroduction: The aim of this study was to observe changes in sperm parameters after density gradient sperm preparation. These data will help to decide upon preparation technique and to predict the outcome of semen parameters after using this technique.Methods: A total of 1402 men who were screened for infertility at the Florence Nightingale Hospital in vitro fertilization clinic between April 2011 and October 2016 were analyzed. Semen analysis was performed according to World Health Organization 2010 guidelines before and after semen preparation. Samples with <1 mil/mL sperm concentration were prepared using the density gradient centrifugation technique and the semen parameters (sperm concentration, total motility, progressive motility, normal morphology rate, and normal acrosomal status rate) were analyzed.Results: Although sperm concentration was reduced, the total motility, progressive motility, and normal morphology rate were higher after density gradient semen preparation. Sperm concentration decreased by 37.49% after semen preparation (p=0.01). Total motility rate increased significantly, by 21.47% (66.1% before and 87.57% after semen preparation), progressive motility rate increased by 28.12% (11.45% before and 39.57% after semen preparation), normal morphology rate increased by 5% (3% before and 8% after semen preparation), and normal acrosomal status rate increased by 14% (62% before and 76%) after semen preparation (p<0.01). Discussion and Conclusion: According to the results of this study, the sperm parameters of total motility, progressive sperm motility, normal morphology, and normal acrosomal status rate increased, but sperm concentration decreased after density gradient sperm preparation. These data will help the specialist to decide upon the sperm preparation technique to be used in assisted reproduction and to predict the outcome of semen parameters after using this technique.en_US
dc.description.abstractGiriş ve Amaç: Çalışmanın amacı sperm parametrelerinin yoğunluk gradyan yöntemi ile yıkanmasının sperm sonuçları- nın etkisini araştırmak ve uzmanlara bu yöntem ile yıkama sonrasında sonuçları öngörme imkanı verebilmektir. Yöntem ve Gereçler: 04.2011- 10.2016 tarihleri arasında Florence Nightingale Hastanesi, Yardımla Üreme Merkezi'ne infertilite araştırması nedeniyle başvuran 1402 erkek çalışmaya alınmıştır. Sperm hazırlama öncesi ve sonrasında semen analizleri WHO 2010'a göre yapılmıştır. Sperm konsantrasyonu <1 mil/ml nin altındaki örnekler dansite gradyan yöntemiyle hazırlanmış ve semen parametreleri (sperm konsantrasyonu, toplam motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozom yapısı oranları analiz edilmiştir.Bulgular: Yoğunluk gradyan yöntemi sonrasında sperm konsantrasyonu azalmasına rağmen total motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozomal yapı oranları artmış olarak bulunmuştur (p<0.05). Sperm konsantrasyonu parametresinde %37.49 lük anlamlı bir azalma belirlenmiştir. Toplam motilite oranında %21.47'lik anlamlı bir artış (yıkama öncesi %66.1 ve yıkama sonrası %87.57) after semen preparation, progresif motilite oranında %28.12'lik bir artış (yıkama öncesi %11.45 ve yıkama sonrası %39.57), normal morfoloji oranında %5'lik bir artış (yıkama öncesi %3 ve yıkama sonrası %8), ve normal akrozomal yapı oranında %14'lük bir artış yıkama öncesi %62 ve yıkama sonrası %76), belirlenmiştir (p<0.05). Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın bulguları doğrultusunda yoğunluk gradyanı yöntemi sonrasında toplam motilite, progresif motilite, normal morfoloji ve normal akrozomal yapı oranları anlamlı derecede artmış ancak sperm konsantrasyonu anlamlı derecede azalmış olarak belirlenmiştir (p<0.05). Bulgular, uzmanlara yöntem sonrasında parametreleri öngörme ve buna göre yardımla üreme tekniklerinde sperm hazırlama yöntemini seçmekte yardımcı olacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHaydarpaşa Sample Training and Research Hospitalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectDensity Gradienten_US
dc.subjectInfertilityen_US
dc.subjectSpermen_US
dc.subjectDansite Gradyanen_US
dc.subjectInfertiliteen_US
dc.subjectSpermen_US
dc.titleEffects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal statusen_US
dc.title.alternativeDansite gradyan sperm yıkama yönteminin sperm parametreleri ve akrozomal duruma etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHaydarpaşa Numune Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)en_US
dc.authorid0000-0002-7059-1884en_US
dc.authorid0000-0003-3302-5004en_US
dc.identifier.volume57en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/hnhj.2017.08208en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess