Show simple item record

dc.contributor.authorSavaş, Hasan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:57Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:57Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationSavaş, H. (2016). Maintaining the efficacy of warm-up activities in EFL classrooms: An exploratory action research. Journal of Qualitative Research in Education, 4(2), 65-85. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s4men_US
dc.identifier.issn2148-2624
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/551
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s4m
dc.description.abstractThe current study is an Exploratory Action Research and was carried out for the purpose of enhancing the efficacy of warm-up activities used in EFL classrooms. The participants of the study were A2 (pre-intermediate) level English preparatory students at a foundation university in Turkey, and their ages ranged from 18 to 21. The data were gathered through two different questionnaires in the form of students' reports in order to provide answers to two research questions. First, an Exploratory Practice (EP) was carried out with the participation of 32 students from two skill-based listening and speaking classes by using the first questionnaire as the data collection tool. The aim was to understand what warm-up activities/practices meant to students and to investigate students' perceptions on the use of warm-up activities as tools to increase participation in classes. Following the findings of EP, an Action Research (AR) was carried out in one of the classes with the participation of 21 students for a four-weeks period. The AR study was the implementation of the emerged themes from the EP in the form of redesigned warm-up activities. Following the classroom implementations, the second data collection tool, which was the second questionnaire, was distributed to the students. The findings of the second questionnaire provided the reflections of the students on the AR study. The collected data were content analyzed and the teacher researcher provided reflections on the overall process.en_US
dc.description.abstractMevcut çalışma bir keşif ve eylem araştırmasıdır ve İngiliz dili eğitimi sınıflarında uygulanan ön- hazırlık faaliyetlerinin yeterliliklerini geliştirmek amacı ile uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye'de bir vakıf üniversitesinde İngilizce hazırlık okulu'nda öğrenim gören A2 (alt orta seviye) kuru öğrencileridir. Katılımcıların yaşları 18 ile 21 arası değişmektedir. Çalışmada veri iki adet araştırma sorusuna cevap aramak için öğrenci raporları şeklinde iki farklı anket formu kullanılarak toplanmıştır. Ilk önce birinci data toplama aracı olarak kullanılan anket formu 32 öğrencinin katılımıyla keşif araştırması şeklinde uygulanmıştır. Amaç ön-hazırlık faaliyetlerinin öğrenciler için ne anlama geldiğini anlamak ve sınıf içi katılımı artırmak için kullanımlarında öğrencilerin algılarını araştırmaktır. Keşif araştırmasının bulguları üzerine 21 öğrencinin katılımı ile bir sınıfta eylem araştırması dört hafta boyunca uygulanmıştır. Eylem araştırması keşif araştırması sonucu ortaya çıkan temalar üzerine dizayn edilmiş ön-hazırlık faaliyetlerinin sınıf içinde uygulanması şeklinde yürütülmüştür. Sınıf içi uygulamaları sonrasında ikinci data toplama aracı olarak kullanılan anket formu öğrencilere dağıtılmıştır ve sonucunda öğrencilerin eylem araştırması sonrasındaki algıları araştırılmıştır. Toplanan tüm veriler içerik analiz edilmiştir ve öğretmen- araştırmacı tüm süreç ve çalışma çıktıları üzerine değerlendirmelerini yapmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAction Researchen_US
dc.subjectExploratory Practiceen_US
dc.subjectEFL Classroomsen_US
dc.subjectTeacher’s Self Developmenten_US
dc.subjectKeşif Araştırmasıen_US
dc.subjectEylem Araştırmasıen_US
dc.subjectİngiliz Dili Eğitimien_US
dc.subjectÖğretmen Gelişimien_US
dc.titleMaintaining the efficacy of warm-up activities in EFL classrooms: An exploratory action researchen_US
dc.title.alternativeİngiliz dili eğitimi sınıflarında ön-hazırlık faaliyetlerinin yeterliliklerinin sağlanması: Keşif ve eylem araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofJournal of Qualitative Research in Educationen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5123-2018en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record