Show simple item record

dc.contributor.authorTatlıyer, Mevlüt
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:57Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:57Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationTatlıyer, M. (2016). Enflasyon neden yükselir, nasıl düşer?: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 1-20. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.20163024222en_US
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/548
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.20163024222
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye'de 1970'lerden 2000'lere kadar neden yüksek enflasyon yaşandığını, 2000'lerle birlikte de enflasyonun nasıl tek haneli rakamlara indirilebildiği betimsel analizle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, Türkiye'de enflasyonun ciddi biçimde yükselmesinde; bütçe açıklarının, parasallaşmanın ve faiz yükündeki artışın ciddi bir etkisinin olabileceği ortaya konmuştur. Dahası, bu faktörler ile yüksek enflasyon arasındaki karşılıklı etkileşim, enflasyonun uzunca bir süre boyunca düşürülememesinde önemli düzeyde bir paya sahipmiş gibi görünmektedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilebilmesinde ise 1997'de merkez bankasının bütçe açıklarını para basarak finanse etmeyi bırakmasının ve 2000'li yıllarla birlikte bütçe açıklarının ortadan kaldırılmasının anahtar bir role sahip olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, I tried to ascertain by narrative method that why high inflation was the case from the 1970s to the 2000s in Turkey and how policymakers managed to decrease inflation to one-digits in 2000s. I suggest that fiscal deficits, monetization and increases in interest burden may have a significant role in the steep rise of inflation in Turkey. Moreover, interaction between these factors and high inflation seem to have a significant role in lingering inflation. The end of monetization (in 1997) and fiscal discipline (in the 2000s) may have a key role in decreasing inflation to one-digits in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectParasallaşmaen_US
dc.subjectBütçe Açığıen_US
dc.subjectFaiz Yüküen_US
dc.subjectInflationen_US
dc.subjectMonetizationen_US
dc.subjectFiscal Deficiten_US
dc.subjectInterest Burdenen_US
dc.titleEnflasyon neden yükselir, nasıl düşer?: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeWhy does ınflatıon rıse, how does ıt fall: the Turkısh caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8115-7226en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record