Show simple item record

dc.contributor.authorBilhan, Hakan
dc.contributor.authorGeçkili, Onur
dc.contributor.authorArat Bilhan, Selda
dc.contributor.authorAyçiçek, Fatih
dc.contributor.authorAlbayrak, Berkman
dc.contributor.authorBozbulut, Pelin
dc.contributor.authorÜnalan, Fatma
dc.date.accessioned2020-06-30T17:48:42Z
dc.date.available2020-06-30T17:48:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationBilhan, H., Geçkili, O., Arat Bilhan, S., Ayçiçek, F., Albayrak, B., Bozbulut, P. ve Ünalan, F. (2015). The comparison of the precision of different dental radiographic methods in mandibular peri-implantary measurements: An in vitro study. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 49(1), 1-9. https://dx.doi.org/10.17096/jiufd.55134en_US
dc.identifier.issn2149-2352
dc.identifier.issn2149-4592
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17096/jiufd.55134
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5358
dc.description.abstractPurpose: The objective of this in vitro study was to investigate and compare the precisions of several radiodiagnostic methods used in dentistry for the measurement of peri-implantary sites. Materials and Methods: Six dental implants were placed in a human cadaver mandible. Periapical radiographs obtained with the parallel as well as the bisecting angle technique, digital and conventional panoramic radiographs were used for implant and periimplant bone measurements. The measurement results at each implant were statistically analyzed. Results: The ICC values for the inter-observer reliability were 0.79 for implant diameters and 0.96 for implant lengths. Statistical significance was not detected between the differences of the measurements of the 2 examiners from the original implant dimensions related to anatomic locations. For both of the examiner measurements, significantly less difference from the original implant dimensions was detected in the parallel technique compared to the other techniques (p<0.05). Conclusions: The present study showed that the most precise peri-implant bone measurements can be obtained from periapical radiographies by using the parallel technique.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu in vitro çalışmanın amacı implant çevresi alanların ölçümünde kullanılan çeşitli radyodiagnostik metodların hassasiyetlerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Altı dental implant bir insan kadavrasına ait alt çeneye yerleştirildi. İmplant ve implant çevresi kemik ölçümleri için hem paralel hem de açıortay tekniği ile elde edilen periapikal radyografiler, dijital ve konvansiyonel panoramik radyografiler kullanıldı. Her implantın ölçüm sonuçları istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Gözlemciler arası güvenilirlik için sınıf içi kolerasyon değerleri ; implant çapı için 0.79 , implant uzunluğu için 0.96 dır. 2 gözlemcinin ölçümleri ve anatomik konumlara ilişkin orjinal implant ebatları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Her gözlemcinin ölçümünün, paralel teknik kullanılarak yapılan ölçümlerde diğer tekniklere göre orjinal implant ebatlarından anlamlı olarak daha az fark gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma implant çevresi kemik ölçümünde paralel teknik ile elde edilen periapikal radyografinin en hassas ölçüm tekniği olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPanoramic Radiographyen_US
dc.subjectDental İmplantationen_US
dc.subjectReproducibility of Resultsen_US
dc.subjectParallel Techniqueen_US
dc.subjectBisecting Techniqueen_US
dc.subjectMeasurement Precisionen_US
dc.subjectPeriapical Radiographyen_US
dc.subjectPanoramik Radyografien_US
dc.subjectDental İmplantasyonen_US
dc.subjectSonuçların Tekrarlanabilirliğien_US
dc.subjectParalel Tekniken_US
dc.subjectAçıortay Tekniğien_US
dc.subjectÖlçüm Hassasiyetien_US
dc.subjectPeriapikal Radyografien_US
dc.titleThe comparison of the precision of different dental radiographic methods in mandibular peri-implantary measurements: An in vitro studyen_US
dc.title.alternativeAlt çene implant çevresi ölçümlerinde farklı dental radyografik metodların hassasiyetlerinin karşılaştırılması: İn vitro çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Istanbul University Faculty of Dentistryen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17096/jiufd.55134en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record