Show simple item record

dc.contributor.authorHasbahçeci, Mustafa
dc.contributor.authorErol, Cengiz
dc.date.accessioned2020-06-30T12:01:32Z
dc.date.available2020-06-30T12:01:32Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationHasbahçeci, M. ve Erol, C. (2015). Usefulness of computed tomography for differentiation of primary inguinal hernia. Gazi Medical Journal, 26(4), 170-173. https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v8.i3.522en_US
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v8.i3.522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5350
dc.description.abstractObjective: The perception of inguinal anatomy during hernia formation may be an important issue for the evaluation of hernias. This study was conducted to describe detailed anatomy of inguinal region in patients with primary inguinal hernia by using computed tomography. Methods: Study group included 18 inguinal hernia patients with computed tomography images. Images with multi-planar reformatting were evaluated with regard to anatomical landmarks found in inguinal region. Results: Visualization of inguinal ligament and inferior epigastric artery was possible in all patients. Type of inguinal hernia was defined correctly in all patients by using inferior epigastric artery as an anatomic landmark. Pubic tubercle and lateral crescent sign in differentiation between direct and indirect inguinal hernias had variable sensitivity and specificity (0.69 and 0.60 for pubic tubercle, and 0.69 and 0.80 for lateral crescent sign, respectively). Conclusion: Multi-planar reformatting helps physicians to differentiate types of inguinal hernia by using the inferior epigastric artery as an anatomic landmark.en_US
dc.description.abstractAmaç: Herni oluşumu sürecinde inguinal bölge anatominin algılanması, hernilerin değerlendirilmesi için önemli bir sorun olabilir. Bu çalışma, bilgisayarlı tomografi tardımı ile primer inguinal herni hastalarındaki inguinal bölge anatomisinin detaylı bir şekilde tanımlanması için düzenlenmiştir. Yöntemler: Çalışma grubu bilgisayarlı tomografi görüntüleri olan 18 inguinal herni hastasından oluşmakta idi. Çok kesitli yeniden biçimlendirme ile elde edilen görüntüler, inguinal bölgede bulunan anatomik belirleyiciler gözönüne alınarak değerlendirildi. Bulgular: İnguinal ligament ve inferior epigastrik arterin görüntülenmesi hastaların tamamında gerçekleşti. Hastaların tamamında, inferior epigastrik arterin anatomik belirleyici olarak kullanılması ile herni türü doğru bir şekilde belirlendi. Direkt ve indirekt herni ayrımında pubik tüberkül ve lateral hilal bulgularının özgüllük ve duyarlılığı değişkenlik göstermekte idi (pubik tüberkül bulgusu için 0.69 ve 0.60; lateral hilal bulgusu için 0.69 ve 0.80). Sonuç: Çok kesitli yeniden biçimlendirme, anatomik belirleyici olarak inferior epigastrik arterin kullanılması ile inguinal herni tiplerinin belirlenmesinde hekimlere yardımcı olmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGazi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHerniaen_US
dc.subjectInguinalen_US
dc.subjectDiagnosisen_US
dc.subjectImagingen_US
dc.subjectComputed Tomographyen_US
dc.subjectİnguinal Hernien_US
dc.subjectTanıen_US
dc.subjectGörüntülemeen_US
dc.subjectBilgisayarlı Tomografien_US
dc.titleUsefulness of computed tomography for differentiation of primary inguinal herniaen_US
dc.title.alternativePrimer inguinal herni ayrımında bilgisayarlı tomografinin yararlılığıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-3468-7712en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage170en_US
dc.identifier.endpage173en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.12996/gmj.2015.50en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record