Show simple item record

dc.contributor.authorTanyüksel, Mehmet
dc.contributor.authorKoru, Özgür
dc.contributor.authorAraz, Remzi Engin
dc.contributor.authorGüçlü Kilbaş, Hatice Zeynep
dc.contributor.authorYıldız, Şenol
dc.contributor.authorAlaca, Rıdvan
dc.contributor.authorAy, Hakan
dc.contributor.authorŞimşek, Kemal
dc.contributor.authorYıldız, Cemil
dc.contributor.authorYurttaş, Yüksel
dc.contributor.authorDemiralp, Bahtiyar
dc.contributor.authorDeveci, Mustafa
dc.contributor.authorBeşirbellioǧlu, Bülent Ahmet
dc.date.accessioned2020-06-25T16:32:40Z
dc.date.available2020-06-25T16:32:40Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationTanyüksel, M., Koru, Ö., Araz, R. E., Güçlü Kilbaş, H. Z., Yıldız, Ş., Alaca, R. ... Beşirbellioǧlu, B. A. (2014). Kronik yaraların tedavisinde steril Lucilia sericata larva uygulamaları. Gülhane Tıp Dergisi, 56(4), 218-222. https://dx.doi.org/10.5455/gulhane.173024en_US
dc.identifier.issn1302-0471
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5455/gulhane.173024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5313
dc.description.abstractBu çalışmada, maggot tedavisinin (MT) etkinliğini değerlendirmek ve en uygun ve etkin orijinal steril larva içeren paket dizaynlarının geliştirmek amaçlanmıştır. Maggot tedavisinin en iyi kullanım ve etkinliği için larva içeren paket sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada çeşitli boyutlarda (ortalama 11,9±11,8 cm2) yaralar bulunan 23 diyabetik ayak ülseri (DAÜ), iki iskemik kronik yaralı olmak üzere toplam 25 kronik yaralı hasta alınmıştır. Yaranın klinik durumu tedavi öncesi ve sonrası ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tedavi öncesi, yaralarda Gram pozitif kok ve Gram negatif basil en sık olarak saptanmıştır. Hastalara MT (ortalama 16,2±8,6 gün) steril ikinci dönem larvaları içeren paket (ortalama 3,6±1,6 paket) ile birlikte hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonucunda 19 hastanın (%76) yarasında tam bir debridman sağlanırken, altı hastada (%24) kısmi bir debridman oluşmuştur. Sonuç olarak; kronik yarası olan hastaların tedavilerinde steril maggot tedavisinin “paket” olarak uygulanmasının pratik olması yanında tedavide etkin olabildiği gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study was to assess the efficacy of maggot therapy and to develop decontained maggot designs for the best use and effect. In this study, we could maintenance of Lucilia sericata colony and sterile maggots in the insectariums. Contained maggot designs would be developed for the best use and effect for maggot therapy. We have enrolled 25 patients with non-healing chronic wounds (23 diabetic foot wounds, 2 ischemic foot wounds,) various wound size (mean 11,9±11,8 cm2 ). The clinical state of the wounds documented before and after maggot therapy. Gram-positive cocci and Gram-negative bacilli were the most frequently isolated from patients with chronic wounds in pretreatment. Along with packet that contains the sterile larvae of the second stage (average mean number of applications 3,6±1,6 packet; average mean 16,2±8,6 days) hyperbaric oxygen (HBO) was applied to patients. As a result of treatment of 19 patients (76%) provided a complete wound debridement, on the other hand, a partial debridement was occurred in six patients (24%). As a result, application of maggot therapy as a "package" in the treatment of patients with chronic wounds is practical and effective.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGülhane Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLucilia Sericataen_US
dc.subjectKronik Yaraen_US
dc.subjectMaggot Tedavisien_US
dc.subjectLucilia Sericataen_US
dc.subjectChronic Woundsen_US
dc.subjectMaggot Therapyen_US
dc.titleKronik yaraların tedavisinde steril Lucilia sericata larva uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeApplications of sterile larvae of Lucilia sericata for the treatment of chronic woundsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGülhane Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume56en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage218en_US
dc.identifier.endpage222en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5455/gulhane.173024en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record