Show simple item record

dc.contributor.authorDüzlü, Mehmet
dc.contributor.authorGümüş, Sami
dc.contributor.authorTutar, Hakan
dc.contributor.authorKaramert, Recep
dc.contributor.authorCevizci, Raşit
dc.contributor.authorOltulu, Pembe
dc.date.accessioned2020-06-25T16:02:03Z
dc.date.available2020-06-25T16:02:03Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDüzlü, M., Gümüş, S., Tutar, H., Karamert, R., Cevizci, R. ve Oltulu, P. (2014). Atipik yerleşimli bir Warthin tümörü olgusu. Gazi Medical Journal, 25(3), 114-115. https://dx.doi.org/10.12996/gmj.2014.34en_US
dc.identifier.issn2147-2092
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.12996/gmj.2014.34
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5312
dc.description.abstractPapiller kistadenoma lenfomatozum (Warthin tümörü) parotis bezi kaynaklı benign bir tükrük bezi neoplazisidir. Genellikle parotis bezi kuyruğunda yerleşik olan ve yavaş büyüme şekli gösteren bu tümör nadiren parotis bezi dışında; servikal lenf nodlarında ve minör tükrük bezlerinde de görülebilir. Biz de bu yazıda atipik yerleşimli bir warthin tümörü olgusunu sunduk. Kırk yaşında herhangi başka bir sağlık problemi bulunmayan erkek hasta sağ çene köşesinin altında yerleşik kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayene ve görüntüleme sonrası servikal lenfadenopati ön tanısı ile eksizyonel biyopsi yapıldı. Histopatolojik görünümü warthin tümörü olarak yorumlandı. Postoperatif takiplerinde nüks ya da komplikasyon izlenmedi. Bu vakayı sunarak warthin tümörünün parotis bezi dışında boyunda herhangi başka bir lokalizasyonda da karşımıza çıkabileceği ve servikal bölgeye yerleşik kitlelere yaklaşımda akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.en_US
dc.description.abstractPapillary cystadenoma lymphamatosum (Warthin's tumor) is a benign salivary gland neoplasm of the parotid gland. It is usually encountered as a slowly growing mass located in the tail of the parotid gland, however it can be rarely derived from the cervical lymph nodes and minor salivary glands. In this article, we reported a case of warthin tumor with atpical location. A forty year-old patient consulted to our clinic who was suffering from a swelling below the right angulus mandible and otherwise healthy. He has undergone an excisional biopsy with the preliminary diagnosis of lymphadenopathy after physical examination and imaging. The histopathologic appearence was interpreted as warthin tumor. No complication or recurrence was observed in the follow-up period. We aimed to emphasize that this tumor may be also seen outside the parotid gland in any other localization of the neck and so it must be born in mind in cervical mass management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWarthin Tümörüen_US
dc.subjectSubmandibüler Bezen_US
dc.subjectLenfadenopatien_US
dc.subjectWarthin Tumoren_US
dc.subjectSubmandibular Glanden_US
dc.subjectLymphadenopathyen_US
dc.titleAtipik yerleşimli bir Warthin tümörü olgusuen_US
dc.title.alternativeA case of Warthin tumor with atpical locationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage114en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.12996/gmj.2014.34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record