Show simple item record

dc.contributor.advisorMutluay, Fatma
dc.contributor.authorTanrıverdi, Müberra
dc.date.accessioned2020-05-11T07:40:34Z
dc.date.available2020-05-11T07:40:34Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationTanrıverdi, M. (2014). Epilepsili çocuklarda motor gelişim seviyesinin aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5220
dc.description.abstractAmaç: Kronik nörolojik bir hastalık olan epilepsinin çocuklarda en sık karşılaşılan sınıfı temporal lob epilepsidir. Beynin farklı yapılarının etkilendiği epilepsi tiplerinin farklı fiziksel ve duyusal etkilenimler oluşturduğu görülmüştür. Bu çalışmada temporal lob epilepsili çocuklarda motor gelişim seviyesinin aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi International Clinic Pediatrik Nöroloji Departman'ına başvuran ILAE 1989 epilepsi sınıflamasına göre tanı almış 85 hasta dahil edildi. Çocukların ailelerinden demografik bilgileri alındı. Çocukların fiziksel ölçümleri ve motor gelişim seviyelerini değerlendirmek için NSMDA ölçeği yapıldı. Ailelerine çocukların fonksiyonellik ve hastalık özür derecelerini belirlemek için ICNDS ve IPES ölçekleri, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitelerini değerlendirmek için PVTA ölçeği uygulandı. Ailelerin stres düzeylerini belirlemek için PSS ölçeği yapıldı. Bulgular: Hastalarımız normal motor gelişim seviyesinde bulundu. Fonksiyonellik düzeylerinin, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kaliteleri ile ilişkili olduğu bulundu. Çocukların ve ailelerinin hastalık özür etkilenimlerinin olduğu saptandı. Ailelerin hastalıktan ve çocuklarının psikososyal açıdan stres düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre epilepsi hastalarındaki motor gelişim ve fonksiyonellik seviyesi aktivite düzeyi ve yaşam kalitesine etki etmektedir. Epilepsi hastalarının aktivite düzeylerinin, yaşam kalitelerinin artırılması ve tedavinin daha başarılı devam etmesi için fizyoterapi rehabilitasyon değerlendirmelerinin rutine eklenmesi gerektiği kanısındayız.en_US
dc.description.abstractPurpose: Temporal lobe epilepsy is the most common class in childhood epilepsy with chronic neurological disease. Different structures of the brain with epilepsy types appears to constitute affected different physical and sensory affections. In this study, we investigated impact of the level of motor development on the level of activity and quality of life in children with temporal lobe epilepsy. Material and Method: The study included 85 patients who were diagnosed according to the classification of epileptic syndromes ILAE 1989 and admitted to in the Bezmialem Vakıf University International Clinic Pediatric Neurology Departmant. Demographic information was obtained from the children's families. Children's physical measurements and motor development scale were performed to ascertain the levels of NSMDA. Diseases of children and their families functionality to determine the degree of disability with IPES and ICNDS scales, to assess activities of daily living and quality of life scale was applied with PVTA. PSS was made to determine the levels of family stress. Findings: Our patients were found normal motor development level. Functionality levels was found to be associated with, activities of daily living and quality of life. Children and their families was found to be of apology influences the disease. Families and children had higher levels of psychosocial stress from the disease was observed. Conclusion: According to the results of our study in patients with epilepsy, motor development and the level of functionality effect activity level and quality of life. Believe that for improving activity levels, quality of life and continuation of treatment for a more successful in epilepsy patients, physiotherapy rehabilitation assessments should be added to the routine.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAktivite Düzeyien_US
dc.subjectMotor Gelişim Seviyesien_US
dc.subjectStres Düzeyien_US
dc.subjectTemporal Lob Epilepsien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectActivity Levelen_US
dc.subjectMotor Development Levelen_US
dc.subjectStress Levelen_US
dc.subjectTemporal Lob Epilepsyen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleEpilepsili çocuklarda motor gelişim seviyesinin aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of the level of motor development on activity grade and quality of life with epilepsy in childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record