Show simple item record

dc.contributor.authorMalkoç, Melih
dc.contributor.authorKorkmaz, Özgür
dc.contributor.authorSever, Cem
dc.date.accessioned2020-04-20T08:55:35Z
dc.date.available2020-04-20T08:55:35Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationMalkoç, M., Korkmaz, Ö. ve Sever, C. (2013). Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılmas. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 47(3), 104-108. https://dx.doi.org/10.5350/SEMB2013470302en_US
dc.identifier.issn1302-7123
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5350/SEMB2013470302
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5169
dc.description.abstractFizik muayene bulguları ile birlikte manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonuçlarının artroskopik cerrahi yapılması kararı üzerine olan etkilerini belirlemek. Yöntem: Kliniğimizde diz artroskopisi yapılan hastaların ameliyat öncesi fizik muayene bulguları ile MR tetkiki sonuçları referans artroskopi alınarak retrospektif olarak istatistiksel değerlendirilmesi yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastalrın yaş ortalaması 47,2 (22,73) olarak belirlendi. Çalışmadaki hastaların 25’i kadın, 20’si erkek, 27sol dize, 18 sağ dize artroskopik cerrahi yapıldı. Medial menisküs yırtığı olan hastalarda Mc murray testinin duyarlılığı %69,8 medial eklem çizgisi hassasiyetinin duyarlılığı %97,7 MR görüntüleme yönteminin duyarlılığı %93 olarak belirlenmiştir. Lateral menisküs yırtığı olan hastalarda Mc murray testinin duyarlılığı %71,4 lateral eklem çizgisi hassasiyetinin duyarlılığı %100 MR görüntüleme yönteminin duyarlılığı %85,7 olarak belirlenmiştir. Medial ve lateral menisküs yırtıklarında ayrım yapılmaksızın Mc murray testinin duyarlılığı %68,9 eklem çızgısı hassasiyetinin duyarlılığı %97,8 Mr görüntüleme yönteminin duyarlılığı %93,3 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Dikkatli yapılan bir fizik muayenenin menisküs patolojilerini belirlemede en etkin tanı yöntemi olduğunu düşündürmektedir ve gereksiz yere MR tetkiki istemi oranlarını azaltabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: To determine the effects of physical examination findings with the results of manyetik rezonans imaging (MRI) on the decision for arthroscopic surgery. Methods: Preoperative physical examination findings and MRI results of the patients undergoing knee arthroscopy in our clinic were evaluated statistically by reference of arthroscopy retrospectively. Results: The mean age of patients in the study is 47.2 (22.73), respectively. 25 of the patients were female, 20 of them were male. Arthroscopic surgery was performed for 27 left knee and 18 right knee. Mc Murray test sensitivity in patients with medial meniscus tear is 69.8%. The medial joint line tenderness sensitivity is 97.7% in the patients with medial meniscus tear. Sensitivity of MRI is determined as 93% in the group with medial meniscus tear. Mc Murray test sensitivity in patients with lateral meniscal tear is 71.4%. The lateral joint line tenderness sensitivity is 100% in the patients with lateral meniscus tear. Sensitivity of MRI is determined as 85.7% in the group with lateral meniscus tear. Mc Murray test sensitivity is 68.9%, joint line tenderness sensitivity is 97.8% and sensitivity of MRI is determined as 93.3% without discrimination on the medial and lateral meniscal tear. Conclusion: A careful physical examination is the most effective diagnostic method to determine meniscal pathologies. We think that careful physical examination could reduce the rates of unnecessary MRI exams.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtroskopien_US
dc.subjectMenisküsen_US
dc.subjectFizik Muayeneen_US
dc.subjectMRen_US
dc.subjectArthroscopyen_US
dc.subjectMeniscusen_US
dc.subjectPhysical Examinationen_US
dc.subjectMRIen_US
dc.titleDiz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of magnetic resonance imaging and pysical examination of knee with arthroscopic findingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalŞişli Etfal Hastanesi Tıp Bültenien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4843-5121en_US
dc.authorid0000-0002-3119-1327en_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage104en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5350/SEMB2013470302en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record