Show simple item record

dc.contributor.authorKotan, Dilcan
dc.contributor.authorÜnal, Gözde
dc.contributor.authorSayan, Saadet
dc.contributor.authorPolat, Pınar
dc.contributor.authorBölük, Ayhan
dc.date.accessioned2020-04-17T08:34:02Z
dc.date.available2020-04-17T08:34:02Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationKotan, D., Ünal, G., Sayan, S., Polat, P. ve Bölük, A. (2013). Dev i̇nternal karoti̇d arter anevri̇zmali bi̇r olgu. Türk Beyin Damar Hastalıklar Dergisi, 19(3), 99-102. https://dx.doi.org/10.5505/tbdhd.2013.24008en_US
dc.identifier.issn1301-1375
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/tbdhd.2013.24008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5144
dc.description.abstractÇapı 2,5 cm den büyük olan anevrizmalar, dev anevrizma olarak sınıflandırılır ve bütün intrakranyal anevrizmaların yaklaşık %5-8’ini oluşturur. Dev intrakranyal anevrizmalar subaraknoid kanama, kitle etkisi, nöbet ve tromboemboli gibi bulgularla klinik gidiş gösterirler. Dev anevrizmalar sadece büyüklükleri ile değil aynı zamanda genellikle geniş ve kalsifiye olan boyunları, kranyal sinirlere yakınlıkları ve içerdikleri trombüs nedeniyle ciddi cerrahi güçlüklere neden olur. Yavaş ilerleyici damar anormallikleri gösteren anteriyor intrakranyal dolaşımın dev anevrizmaları nadirdir, genellikle rüptür öncesi nörooftalmolojik semptomlar ile başvurur. Burada, kitle etkisiyle multipl kranyal sinirleri etkileyerek semptom veren, MR anjiyografi ile internal karotid arter intrakavernöz segmentinde dev anevrizması saptanan 77 yaşında kadın olgu sunuldu.en_US
dc.description.abstractAneurysms greater than 2.5 cm in diameter are classified as giant aneurysms and represent 5-8% of all intracranial aneurysms. Giant intracranial aneurysms demonstrates the clinical course with symptoms related to subarachnoid haemorrhage, mass effect, thromboembolism and seizures. Not only because of their large sizes, but also because of their usually wide and calcified aneurysm neck, existing thrombus within and its proximity to cranial nerves; giant aneurysms causes serious surgical difficulties. Giant aneurysms of the anterior intracranial circulation are rare, slowly progressive vascular abnormalities, often presenting with neuro-ophthalmological symptoms before they rupture. Herein, a case of 77- year-old woman with a giant aneurysm originated from intracavernous segment of internal carotid artery detected in magnetic resonance angiography who presented symptoms due to affected multiple cranial nerves related to mass effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Society of Cerebrovascular Diseasesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDev Anevrizmaen_US
dc.subjectSubaraknoid Kanamaen_US
dc.subjectMR Anjiyografien_US
dc.subjectGiant Aneurisymen_US
dc.subjectSubarachnoid Haemorrhageen_US
dc.subjectMR Angiographyen_US
dc.titleDev i̇nternal karoti̇d arter anevri̇zmali bi̇r olguen_US
dc.title.alternativeA giant internal carotid artery aneurysm: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Beyin Damar Hastalıklar Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/tbdhd.2013.24008en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record