Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Olcay
dc.contributor.authorMutlu, Serhat
dc.contributor.authorUygur, Esat
dc.contributor.authorMutlu, Harun
dc.contributor.authorMutlu, Burcu
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:51Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:51Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationGüler, O., Mutlu, S., Uygur, E., Mutlu, H. ve Mutlu, B. (2014). Eksternal fiksatör ile tedavi ettiğimiz eklem içi distal radius kırıklarının sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi, 29(1), 27-31. https://doi.org/10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.027en_US
dc.identifier.issn1300-526X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/506
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.027en_US
dc.description.abstractRadius distal kırıklarının kapalı redüksiyon eksternal fiksasyon yöntemi ile tedavi sonuçlarının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesini amaçladığımız bu çalışmada Şubat 2008- Ekim 2011 tarihleri arasında tedavi edilen 17 radius distal kırığı değerlendirildi. AO sınıflamasına göre 6 kırık tip C, 11 kırık ise tip B idi. Tüm kırıklar kapalı redüksiyon eksternal fiksatör ile tedavi edildi ve ortalama 25 ay (12-46 ay) takip edildi. Fonksiyonel değerlendirmede Gartland ve Werley skorlamasının Sarmiento modifikasyonu, radyolojik değerlendirmelerde ise Modifiye Sarmiento skorlaması kullanıldı. Güncel yaşam aktivite değerlendirilmesinde DASH skorlama sistemi kullanıldı. Radyolojik ölçümlerin sonucuna göre yapılan anatomik değerlendirmede 11 kırık (% 64) kusursuz, 4 kırık (% 24) iyi, 2 kırık (% 12) orta-kötü olarak tespit edildi. Radyolojik değerlendirmede orta-kötü sonuçları olan 2 olgunun biri C1 diğeri de C2 tipi kırıklar idi. Gartland ve Wesley skorlaması Sarmiento modifikasyonuna göre 9 olgu çok iyi, 5 olgu iyi, 2 olgu orta, 1 olgu kötü olarak değerlendirildi. Güncel yaşam aktivite değerlendirmelerinde DASH skorlama sistemine göre ortalama değer 8.57 idi. Toplam 4 (% 23) olguda Refleks Sempatik Distrofi ve 8 (% 47) olguda yüzeyel çivi dibi infeksiyonu gelişti. Radius distal uç kırıklarının tedavisinde eksternal fiksatör yöntemi, klinik ve radyolojik sonuçları açısından uygun olgularda iyi bir tedavi seçeneğidir.en_US
dc.description.abstractEvaluation of clinical and radiological results of distal radius fractures treated with closed reduction and external fixation was aimed in this study. Seventeen cases of distal radius fractures managed between February 2008 and October 2011 were evaluated . According to AO classification, six of these fractures were type C and eleven of them were type B fractures. All of the cases were treated with closed reduction and external fixation. The average length of follow up was 25 (12-46) months. Sarmiento modification of Gartland and Werley scoring system was used for functional evaluation, and DASH scoring system for the evaluation of daily life activities. In anatomical evaluation based on the results of radiological measurements, 11 cases (64 %) had perfect, 4 (24 %) had good, 2 (12 %) had moderate- poor results. These two bad results were obtained in the treatment of AO-C1 and C2 fractures. According to Sarmiento modification of Gartland and Werley scoring system, 9 cases had perfect, 5 had good, 2 had moderate and one had bad results. According to DASH scoring system , the mean score was 8.57 points. Four patients (23 %) suffered from reflex sympathetic dystrophy, and eight (47 %) cases had superficial pin tract infection. External fixator is a good treatment option in terms of clinical and radiological results in selected cases with distal radius fractures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIstanbul Medeniyet Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDistal Radius Kırığıen_US
dc.subjectEksternal Fiksatören_US
dc.subjectDistal Radius Fractureen_US
dc.subjectExternal Fixatoren_US
dc.titleEksternal fiksatör ile tedavi ettiğimiz eklem içi distal radius kırıklarının sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeClinical results of intraarticular distal radius fractures treated by us with external fixatorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGöztepe Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0022-0439en_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.027en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record