Show simple item record

dc.contributor.authorOvalı, Sema
dc.contributor.authorYılmaz, Ahmet
dc.contributor.authorZorlu, Gürkan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:50Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:50Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationOvalı, S., Yılmaz, A. ve Zorlu, G. (2015). An endometrioid ovary cyst and fallopian tube in the inguinal canal: Conservative or surgical management? Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 21(1), 44-45.en_US
dc.identifier.issn1300-4751
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/504
dc.description.abstractThe presence of an ovary in the inguinal canal, presenting as an inguinal hernia is an extremely rare condition in premenaposal women. We present a case, which was managed expectantly before but needed surgery thereafter. A 31 year old woman who had 2 cesarean sections before presented with a painful and red mass in the left inguinal canal. Absence of the left ovary had been noted during previous cesarean sections and she had two attacks of pelvic inflammatory disease. She could not get pregnant through natural route and ovulation induction treatment was initiated upon which a left inguinal mass appeared. A previous attempt to aspirate the mass had been unsuccessful. Ultrasonographic diagnosis was hemorrhagic ovary cyst and abcess. Laparoscopic right salpingectomy was performed due to right hydrosalphyx and left inguinal hemorrhagic mass was excised surgically. Pathological examination confirmed that the mass was an ovary. Most of the cases of hernia containing ovary and other genital organs are found in children, but they may be seen in premenaposal or menaposal women also. Some of them are diagnosed before the operation but most of them are diagnosed during or after the operation. Asymptomatic cases may be managed ex- pectantly but in symptomatic patients, surgical removal is indicated.en_US
dc.description.abstractPremenapozal kadınlarda inguinal herni görülmesi ve içinde over bulunması çok nadir bir durumdur. Önceleri konservatif olarak yaklaşılan ancak daha sonra cerrahi girişim yapılan bir vaka sunulmaktadır. Daha önce 2 kez sezeryan ameliyatı geçirmiş olan 31 yaşındaki kadın, sol inguinal kanalda ağırılı ve kızarık kitle şikayeti ile başvurdu. Daha önce yapılan sezeryan sırasında, sol ove- rin olmadığı fark edilmişti ve iki kez pelvik inflamatuar hastalık geçirmişti. Gebe kalamadığı için ovulasyon indüksiyon tedavi- si uygulanmış ve sonrasında sol inguinal kitle ortaya çıkmıştı. Bu kitlenin ultrasonografi eşliğinde aspirasyonu denenmiş an- cak başarılı olunamamıştı. Ultrasonografik olarak kitlenin he- morajik over kisti veya abse olabileceği söylenmişti. Hastaya, sağ tarafta bulunan hidrosalpenks nedeniyle laparoskopik sağ salpingektomi yapıldı, sol ingunaldeki kitle ise cerrahi olarak çı- kartıldı. Patolojik incelemede, kitlenin over olduğu anlaşıldı. Herninin içinde over veya diğer genital organların bulunması, genellikle çocuklarda görülen bir durum olmakla beraber, pre- menaposal kadınlarda da nadiren görülebilmektedir. Bazı her- nilerde tanı operasyondan önce konmakla beraber çoğunlukla operasyon sırasında veya operasyondan sonra tanı konabil- mektedir. Asemptomatik olgular konservatif olarak takip edile- bilir ancak semptomatik hastalarda cerrahi olarak çıkartılması gerekir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInguinal Herniaen_US
dc.subjectOvarian Cysten_US
dc.subjectLaparoscopyen_US
dc.subjectHemorrhagic Massen_US
dc.subjectİnguinal Hernien_US
dc.subjectLaparoskopien_US
dc.subjectHemorajik Kitleen_US
dc.titleAn endometrioid ovary cyst and fallopian tube in the inguinal canal: Conservative or surgical management?en_US
dc.title.alternativeInguinal kanalda endometrioid over kisti ve fallop tüpü: Konservatif mi cerrahi yaklaşım mı iyi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofGynecology Obstetrics & Reproductive Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage44en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record