Show simple item record

dc.contributor.authorGünal, Mehmet Yalçın
dc.contributor.authorAyla, Şule
dc.contributor.authorBedri, Nejda
dc.contributor.authorBeker, Mustafa Çağlar
dc.contributor.authorÇağlayan, Ahmet Burak
dc.contributor.authorAslan, İsmail
dc.contributor.authorÖzdemir, Ekrem Musa
dc.contributor.authorYeşilada, Erdem
dc.contributor.authorKılıç, Ülkan
dc.date.accessioned2020-03-12T11:11:26Z
dc.date.available2020-03-12T11:11:26Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGünal, M. Y., Ayla, Ş., Bedri, N., Beker, M. Ç., Çağlayan, A. B., Aslan, İ. ... Kılıç, Ü. (2019). The effects of topical liposomal resveratrol on incisional and excisional wound healing process. Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology, 53(4), 128-134. http://doi.org/10.4274/turkderm.galenos.2019.82612en_US
dc.identifier.issn1019-214X
dc.identifier.issn1308-6294
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4274/turkderm.galenos.2019.82612
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5035
dc.description.abstractBackground and Design: The objective of this study was to investigate the wound healing activity of different concentrations of liposomal trans-resveratrol formulations on incisional and excisional wounds in rats. Materials and Methods: The wound healing effect was tested by an excisional and incisional wound model. Wound closure was measured for 12 days. On the 12th day of the study, maximal load, maximum stress, stress, and % of elongation values were evaluated in the incisional wound. In addition, angiogenesis, granulation tissue thickness, epidermal and dermal regeneration values, and macroscopic photographic analyses were evaluated in the excisional wound. Results: When the wound tissue surface healing rates were evaluated, similar effects were observed at the end of the 10th and 12th days between the 5% Res group and the commercial product containing 1% Centella asiatica extract used as the reference molecule. Histological evaluation showed that 1% Res and 5% Res groups induced significant wound healing activity compared to the control group. Furthermore, 1% Res and 5% Res groups increased wound healing rates by promoting granulation tissue, epidermal, and dermal regeneration as well as angiogenesis. Conclusion: Liposomal formulations containing 1% and 5% resveratrol were found to have positive effects on the healing process, both on excisional and incisional wound tissues.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda insizyonel ve eksizyonel yaralar üzerine farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış lipozomal trans-resveratrol formülasyonlarının yara iyileşme aktivitesi üzerine etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yara iyileşme etkisi, eksizyonel ve insizyonel yara modeli kullanılarak test edildi. Yara yüzey alanları 12 gün süresince ölçüldü. Çalışmanın 12. gününde, insizyonel yaralarda maksimum yük, maksimum stres, gerginlik (strain) ve % uzama değerleri değerlendirildi. Ek olarak, eksizyonel yaralarda anjiyogenez, granülasyon dokusu kalınlığı, epidermal ve dermal rejenerasyon değerleri ve makroskopik fotoğraf analizleri değerlendirildi. Bulgular: Yara dokusu yüzey iyileşme oranları değerlendirildiğinde, %5 Res grubu ile referans molekül olarak kullanılan 1% Centella asiatica ekstresi arasında 10. ve 12. günlerde benzer etkiler gözlendi. Histolojik değerlendirme, %1 Res ve %5 Res gruplarının kontrol grubuna kıyasla anlamlı yara iyileşme aktivitesi oluşturduğunu gösterdi. Ayrıca, %1 Res ve %5 Res grupları, granülasyon dokusu, epidermal ve dermal rejenerasyonun yanı sıra anjiyogenezi uyararak yara iyileşme oranlarını arttırdı. Sonuç: %1 ve %5 resveratrol içeren lipozomal formülasyonların, hem eksizyonel hem de insizyonel yara dokularında iyileşme süreci üzerinde olumlu etkileri olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Society of Dermatology and Venereologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResveratolen_US
dc.subjectLiposomeen_US
dc.subjectIncisional Wounden_US
dc.subjectExcisional Wounden_US
dc.subjectAxial Tensile-Elongation Testsen_US
dc.subjectResveratolen_US
dc.subjectLipozomen_US
dc.subjectInsizyonal Yaraen_US
dc.subjectEksizyonal Yaraen_US
dc.subjectEksenel Çekme-Uzama Testlerien_US
dc.titleThe effects of topical liposomal resveratrol on incisional and excisional wound healing processen_US
dc.title.alternativeTopikal lipozomal resveratrolün insizyonal ve eksizyonal yara iyileşme sürecine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkderm - Turkish Archives of Dermatology and Venereologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)en_US
dc.authorid0000-0002-9476-8488en_US
dc.authorid0000-0003-2143-5268en_US
dc.authorid0000-0002-6242-3709en_US
dc.authorid0000-0001-9416-7757en_US
dc.authorid0000-0002-6029-1626en_US
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/turkderm.galenos.2019.82612en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record