Show simple item record

dc.contributor.authorİnce, Bahri
dc.contributor.authorCansız, Alparslan
dc.contributor.authorUlusoy, Sevinç
dc.contributor.authorYavuz, Kaasım Fatih
dc.contributor.authorKurt, Erhan
dc.contributor.authorAltınbaş, Kürşat
dc.date.accessioned2020-03-12T10:32:40Z
dc.date.available2020-03-12T10:32:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationİnce, B., Cansız, A., Ulusoy, S., Yavuz, K. F., Kurt, E. ve Altınbaş, K. (2019). Reliability and validity study of the Turkish version of the bipolar spectrum diagnostic scale. Turkish Journal of Psychiatry, 30(4), 272-278. http://doi.org/10.5080/u23605en_US
dc.identifier.issn1300-2163
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.5080/u23605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5033
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study is to evaluate the reliability and validity of the Turkish Version of the Bipolar Spectrum Diagnostic Scale (BSDS). Method: The study was carried out with 130 patients diagnosed with bipolar I disorder, 15 patients diagnosed with bipolar II disorder, and 38 patients diagnosed with major depressive disorder attending the outpatient psychiatry departments of the Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Mental Health and Neurological Diseases. The Mood Disorder Questionnaire (MDQ) was used for convergent validity. The internal consistency coefficient, item-total score correlation coefficients, test-retest correlation coefficient, confirmatory factor analysis, correlation with concurrent scale, and ROC curve were statistically calculated. Results: Confirmatory factor analysis indicated that the 20-item version did not show adequate goodness-of-fit. The item 4 with a relatively low regression weight was removed from the model. For the 19-item revised and corrected model, the observed goodness-of-fit indexes were RMSEA = 0.040, CFI = 0.900, GFI = 0.890, IFI = 0.900 and chi(2)/df = 1.230. The internal consistency Cronbach's alpha coefficient was 0.831. The correlation coefficient between the Turkish version of the BSDS and the MDQ was 0.54. The cutoff point of the scale calculated by the ROC analysis was 12 with a sensitivity of 78.6% and a specificity of 86.8%. Conclusion: The Turkish Version of the BSDS, has been shown to be reliable and valid tool for screening bipolar disorder after removal of the item 4 of the original version of the scale.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerliliğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ayakta izlenmekte olan ve bipolar I bozukluk tanısı konan 130, bipolar II bozukluk tanısı konan 15, majör depresif bozukluk tanısı konan 38 hasta ile yürütülmüştür. Birlikte geçerlilik amacıyla Duygudurum Bozuklukları Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede iç tutarlılık katsayısı, madde-toplam puan korelasyon katsayıları, test tekrar test korelasyon katsayısı, doğrulayıcı faktör analizi, diğer ölçeklerle korelasyon ve ROC eğrisi hesaplanmıştır. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizinde 20 maddelik versiyonunun yeterli uyum göstermediği saptandı. Düşük regresyon ağırlığı nedeniyle 4. madde modelden çıkarıldı. 19 maddelik revize edilmiş ve düzeltilmiş modelin bakılan uyum iyiliği indeksleri RMSEA = 0,040; CFI = 0,900; GFI = 0,890; IFI= 0,900 ve χ2 /df = 1,230 olarak saptandı. İç tutarlılık analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,831 olarak bulundu. Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun Duygudurum Bozuklukları Ölçeği ile korelasyon katsayısı 0,54 olarak saptandı. ROC analizinde ölçeğin kesme puanı duyarlılık değeri %78,6 özgüllük değeri %86,8 ile 12 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Bipolar bozukluğu taramaya yarayan Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeğinin Türkçe Formu’nun ölçekten 4. madde çıkarıldıktan sonra güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBipolar Disorderen_US
dc.subjectScreening Testen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectBipolar Bozukluken_US
dc.subjectTarama Testien_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.titleReliability and validity study of the Turkish version of the bipolar spectrum diagnostic scaleen_US
dc.title.alternativeBipolar spektrumu tanı ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Psychiatryen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3862-2705en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage272en_US
dc.identifier.endpage278en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5080/u23605en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record