Show simple item record

dc.contributor.authorİşyar, Mehmet
dc.contributor.authorDoğan, Mustafa
dc.contributor.authorGümüştaş, Seyit Ali
dc.contributor.authorYılmaz, İbrahim
dc.contributor.authorBilir, Bülent
dc.contributor.authorGüler, Olcay
dc.contributor.authorSaraçoğlu Varol, Gamze
dc.contributor.authorMahiroğulları, Mahir
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:50Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:50Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationİşyar, M., Doğan, M., Gümüştaş, S., Yılmaz, İ., Bilir, B., Güler, O. ... Mahiroğulları, M. (2016). Evaluation of antibiotic alternatives used in orthopedic departments of 2 hospitals according to rational use of antibiotics. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 27(2), 116-122. https://dx.doi.org/10.5505/jkartaltr.2016.076148en_US
dc.identifier.issn1302-485X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/500
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/jkartaltr.2016.076148
dc.description.abstractBackground: The present study is an analysis of appropriateness of antibiotics use for patients in whom infectious agent was detected. Data from patients in orthopedics and traumatology department of 2 hospitals in the same district were evaluated according to rational antibiotic drug use guidelines and culture antibiogram results.Methods: Data of patients diagnosed with infection between January 1, 2014 and December 31, 2015 in orthopedics and traumatology department of 2 different hospitals were analyzed. Patients diagnosed with malignancy or who were discharged from other departments were excluded. A standard form was used to collect demographic data, culture antibiogram results, details of infectious agent, source of culture material, posology of antibiotic used, duration and appropriateness of use, and length of hospital stay. Costs were estimated based on number of units used and price per unit according to 2014 Ministry of Health price list. Mean price of antibiotics used per patient was calculated and descriptive analyses were also completed.Results: It was determined that appropriate antibiotics for detected infectious agent were not always selected. Though there were effective, less expensive antibiotics that could have been used according to antibiogram results, more expensive antibiotics were often chosen, resulting in greater total cost.Conclusion: Multidisciplinary approach in patient care and use of evidence-based guidelines should be increased. Teams should be formed and led by infectious disease and pharmacology specialists. New strategies should be developed immediately in health economics and new pharmacoeconomic models should be initiated in orthopedics and traumatology departmentsen_US
dc.description.abstractAmaç: Birbirine yakın ve aynı bölgede yer alan iki farklı hastanenin ortopedi ve travmatoloji servislerinde yatan hastalarda, etkeni saptanan enfeksiyon olgularında antibiyotik kullanımının, akılcı ilaç tedavi rehberleri ve kültür antibiyogram sonuçlarına göre uygunluğunun araştırılması amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Bu araştırma projesi T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Sekreterlik İzni doğrultusunda 01 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında, iki hastanenin ortopedi ve travmatoloji servislerinde enfeksiyon tanısına sahip olguların verileri üzerinden gerçekleştirildi. Malignitesi olan veya başka bir servise taburcu edilen olgular çalışmadan dışlandı. Standart bir form oluşturuldu. Bu form içerisine, olguların demografik verilerine ek olarak, kültür antibiyogram sonuçları, enfeksiyon patojen etkeni, kültür materyalinin nereden alındığı, kullanılan antibiyotiklerin pozolojisi, süresi ve uygunluğu ile olguların yatış süreleri raporlandı. Maliyetlerin hesaplanmasında, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 2014 yılı fiyat listeleri temel alındı. Birim fiyat üzerinden hasta başına kullanılan antibiyotik maliyetleri hesaplandı.Bulgular: Saptanan enfeksiyon etkeni için her zaman uygun antibiyotiğin seçilmediği belirlendi. Antibiyogram sonuçlarına göre etkili, daha düşük maliyetli antibiyotikler kullanılabilinmesine rağmen sıklıkla daha pahalı ve toplam maliyeti yükselten antibiyotikler seçilmiştir.Sonuç: Kanıta dayalı tıp ve akılcı antibiyotik kullanımı kapsamında enfeksiyon tedavisinde kültür antibiyogram sonuçlarına göre uygun antibiyotik seçilmesi gerekliliği tartışılmaz bir bilimsel gerçektir. Ortopedi ve travmatoloji servislerinde enfeksiyon tedavisinde enfeksiyon hastalıkları ve farmakoloji uzmanlarını da sürece katarak multi-disipliner yaklaşılarak kanıta dayalı rehberlerin kullanımının artışı sağlanmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKare Yayıncılık ve İletişim Hizmetlerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntibiotics Surveillanceen_US
dc.subjectCost-Effectiveness Analysesen_US
dc.subjectPharmacoeconomic Modelen_US
dc.subjectRational Antibiotic Useen_US
dc.subjectAkılcı Antibiyotik Kullanımıen_US
dc.subjectAntibiyotik Surveyansıen_US
dc.subjectFarmakoekonomien_US
dc.subjectMaliyet-Etkililik Analizien_US
dc.titleEvaluation of antibiotic alternatives used in orthopedic departments of 2 hospitals according to rational use of antibioticsen_US
dc.title.alternativeİki farklı hastanenin ortopedi kliniklerinde kullanılan antibiyotik seçeneklerinin akılcı antibiyotik kullanımı açısından değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofKartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9052-4411en_US
dc.authorid0000-0002-0022-0439en_US
dc.authorid0000-0002-7794-9308en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record