Show simple item record

dc.contributor.authorİslamoğlu, Gülşah
dc.date.accessioned2020-03-04T08:33:35Z
dc.date.available2020-03-04T08:33:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationİslamoğlu, G. (2019). Havale. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 525-552.en_US
dc.identifier.issn1306-3839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4980
dc.description.abstractHavale, çifte yetkilendirme ihtiva eden ve üçlü ilişki kuran bir hukukî işlemdir. Bahse konu yetkiler, havale ödeyicisine verilen ödeme yetkisi ve havale alıcısına verilen ödemeyi kabul yetkisidir. Havalenin köşelerini oluşturan üç taraf arasında üç farklı ilişki meydana gelmektedir. Bu ilişkiler; karşılık, bedel ve havale ilişkisidir. Havale iradesini açıklayan havale eden ile havale ödeyicisi arasındaki ilişkiye karşılık ilişkisi denir. Havale edenle alıcı arasındaki ilişki, bedel ilişkisidir. Havale ödeyicisinin kabul açıklamasıyla kurulan, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki ilişkiye de havale ilişkisi denir. Havale soyut bir işlem olup, karşılık ve bedel ilişkilerinden bağımsızdır. Bu sebeple havalenin bir borcun ifası için gerçekleştirildiğinin yazılı olarak ispatlanması gerekmektedir. Havalenin gerçekleşmesi şekil şartına bağlı değildir. Havale eden, havale alıcısına verdiği yetkiyi her zaman geri alabilmektedir. Bu makalede, havale hakkında temel bilgiler verilmiş, havalenin tanımı ve özellikleri, benzer işlemlerle ilişkileri, havaleye katılan tarafların üçlü ilişkileri ve havalenin sona ermesi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractRemittance is a triangular relationship and it involves double authority. Remitter gives the authority of payment to sender and collecting power to drawee. There are three different relationships between the three sides that form the corners of the remittance. These relationships are cover, value and remittance relationships. Cover relationship is between the remitter who is explaining want to transfer and the remittance payer. Value relationship is between the remitter and remittance receiver. Remittance relationship is between the remittance payer and remittance receiver. Remittance is an abstract transaction and it is independent of the relationship of value and cover. So, it is necessary to prove in writing that the transfer is carried out for the performance of a debt. The remittance is not dependent on the shape condition. The remitter can always take back the authorization given to the transfer recipient. In this article, basic information of remittance, legal framework of remittance systems, definition of remittance, feature of remittance, relationships with similar transaction, triangular relationships between sides of remittance and the end of the remittance are explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHavaleen_US
dc.subjectÜçlü İlişkien_US
dc.subjectKripto Paraen_US
dc.subjectAkreditifen_US
dc.subjectKredi Kartıen_US
dc.subjectRemittanceen_US
dc.subjectTriangular Relationshipen_US
dc.subjectCryptocurrencyen_US
dc.subjectLetter of Crediten_US
dc.subjectCredit Carden_US
dc.titleHavaleen_US
dc.title.alternativeRemittanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3785-4603en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage525en_US
dc.identifier.endpage552en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record