Show simple item record

dc.contributor.authorEliaçık, Mustafa
dc.contributor.authorKaraman Erdur, Sevil
dc.contributor.authorGülkılık, Gökhan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:49Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationEliaçık, M., Karaman Erdur, S. ve Gülkılık, G. (2015). Aromataz inhibitörü kullananımına bağlı bilateral vitreomaküler traksiyon sendromu. Retina-Vitreus Dergisi, 23(3), 255-258.en_US
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/496
dc.description.abstractSelektif üçüncü kuşak aromataz inhibitörleri (anastrozol, letrozol ve eksemestan) on yılı aşkın bir süredir menopoz sonrası dönmede olan, hormon reseptörü pozitif (HR+) meme kanserli olguların tedavisinde kullanılmaktadır. İlacın meme kanseri üzerinde olan etkinliği genel olarak kabul görse de yan etkilerinin tipleri ve sayısı oldukça değişkenlik gösterebilmektedir. Aromataz inhibitörü kullanan hastaların Optik Kohorens Tomografi (OKT) ile yapılan retinal kalınlık analizlerinde vitrues ile retina arasındaki traksiyonel kuvvetin arttığı ve bunun görmeyi tehdit edebileceği ortaya konmuştur. Bu sunumda meme kanserinin nüksünü azaltmak için iki yılı aşkın süredir anastrozol kullanan ve bunun neticesinde her iki gözünde vitreomaküler traksiyon sendromu tespit edilen 56 yaşındaki bir bayan hastayı literatür eşliğinde sunmak istedik.en_US
dc.description.abstractThe selective third-generation aromatase inhibitors (anastrozole, letrozole, and exemestane ) have been used for more than ten years in worldwide for the standard of therapy for hormone-receptor-positive breast cancer in postmenopausal women. The authors are in agreement on the effectiveness of this drug in breast cancer, but the type and number of side effects have been quite variable. Based on analysis of OCT retinal thickness data, it is likely that aromatase inhibitors increases the tractional force between the vitreous and retina, and this might be at increased risk for traction-related vision loss. We report a 56- years-old woman with bilateral vitreomacular traction sydrome treated with anastrozole more than two years to decrease recurrence of breast cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Göz Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAnastrozolen_US
dc.subjectLetrozolen_US
dc.subjectEksemestanen_US
dc.subjectAnastrozoleen_US
dc.subjectLetrozoleen_US
dc.subjectExemestaneen_US
dc.titleAromataz inhibitörü kullananımına bağlı bilateral vitreomaküler traksiyon sendromuen_US
dc.title.alternativeBilateral vitreomacular traction syndrome secondary to an aromatase inhibitor usageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofRetina-Vitreus Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9829-7268en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage255en_US
dc.identifier.endpage258en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record