Show simple item record

dc.contributor.authorHızarcı, Burcu
dc.contributor.authorErdoğan, Cem
dc.contributor.authorÖz, Hüseyin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:49Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:49Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationHızarcı, B., Erdoğan, C. ve Öz, H. (2016). Tracheal rupture caused by fall from a height. ENT Updates, 6(1), 56-58. https://dx.doi.org/10.2399/jmu.2016001003en_US
dc.identifier.issn2149-7109
dc.identifier.issn2149-6498
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/494
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.2399/jmu.2016001003
dc.description.abstractFollow-up and treatment of multiple lesions in intensive care units arearranged within the discipline of approach to a case of injury. Herein, wepresent a 38-year-old female patient who had head trauma caused by a fallfrom a minibus. The patient was presented to our intensive care unit withepidural hematoma; however, tracheal rupture was found during the follow-up. Tracheal injuries and especially ruptures are not frequentlyencountered events even in cases with severe traumas. In traumaticevents, it is difficult to diagnose tracheal rupture because of serious problems related with many organ systems. After establishment of diagnosis,it is possible to encounter relevant neurological and infectious problemsbecause of longer treatment process. As in the case with our patient, inpatients without any additional previously experienced respiratory problems while intubated development of respiratory distress hours afterrecurrent periods of intubation and extubation should suggest the presence of tracheal rupture.en_US
dc.description.abstractYoğun bakım ünitelerinde birden fazla lezyonun izlem ve tedavisi, biryaralanma olgusuna yaklaflım disiplini kapsamında düzenlenir. Bu yazıda, bir minibüsten düflüflün neden olduğu kafa travmasına maruzkalmıfl 38 yaflındaki bir kadın hastayı sunduk. Hasta yoğun bakım ünitemize epidural hematomla gelmesine karflın, izlem sırasında trakearüptürü saptanmıfltır. Trakea yaralanmaları ve özellikle rüptürlereağır travmalarda bile sıklıkla rastlanmamaktadır. Travmatik olaylarda,birçok organ sistemiyle ilgili ciddi sorunlar nedeniyle trakea rüptürüne tanı koymak zordur. Tanı konduktan sonra daha uzun tedavi süreciyle ilgili nörolojik ve enfeksiyon sorunlarına rastlamak mümkündür.Hastamızda olduğu gibi entübe iken ilave solunumsal sorunlar yaflamayan hastalarda yinelenen entübasyon ve ekstübasyon dönemlerinden saatler sonra solunum sıkıntısının geliflmesi trakea rüptürününvarlığını düşündürmelidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDeomeden_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/*
dc.subjectTracheal Ruptureen_US
dc.subjectFall from a Heighten_US
dc.subjectInjuryen_US
dc.subjectTrakea Rüptürüen_US
dc.subjectYüksekten Düflüflen_US
dc.subjectYaralanmaen_US
dc.titleTracheal rupture caused by fall from a heighten_US
dc.title.alternativeYüksekten düflmenin neden olduğu trakea rüptürüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalENT Updatesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5715-8138en_US
dc.authorid0000-0003-2342-1214en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage56en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess