Show simple item record

dc.contributor.authorŞenol Kızılkaya, Ünzüle
dc.contributor.authorÇolak Aldırmaz, Sultan
dc.contributor.authorArslan, Hüseyin
dc.date.accessioned2020-01-06T06:00:01Z
dc.date.available2020-01-06T06:00:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞenol Kızılkaya, Ü., Çolak Aldırmaz, S. ve Arslan, H. (2019). Haberleşme sistemlerinde enerji optimizasyonu ile etkin kanal katsayı adedinin en aza indirgenmesi. 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Sivas, Turkey, April 24-26, 2019. https://doi.org/10.1109/SIU.2019.8806378en_US
dc.identifier.isbn9781728119045
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1109/SIU.2019.8806378
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4887
dc.description27th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2019 April 2019, Article number 8806378 27th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2019; Sivas; Turkey; 24 April 2019 through 26 April 2019; Category numberCFP19559-ART; Code 151073en_US
dc.description.abstractKanal gecikmeleri ve hareketlilik, iletilen sinyalin hem zaman hem de frekans bölgelerinde yayılmasına neden olarak sırasıyla semboller arası ve taşıyıcılar arası girişime neden olmaktadır. Verici ve alıcı yapılarında kullanılan filtre yapıları, söz konusu semboller ve taşıyıcılar arası girişimin büyüklüğünü etkilemektedir. Bu çalışmada, kablosuz ortamın ve kullanılan filtrelerin oluşturduğu bileşke etkiler, çok taşıyıcılı sistemlerde denkleştirici perspektifinden incelenmiş ve düşük denkleştirişi karmaşıklığı için uygun filtre yapısının belirlenmesi üzerine çalıştırılmıştır. Bileşke kanal etkisine ait etkin katsayı adedi, kanalın, verici/alıcı filtrelerin ve işaret gürültü oranının (İGO) bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Bu amaçla bileşke kanal, sembol aralıklı bir sonlu dürtü yanıtlı (finite impulse response, FIR) filtre olarak modellenmiş, daha sonra katsayı adedini belirlemek için Akaike Bilgi Kriterinden (Akaike Information Criterion, AIC) yararlanılmıştır. Sonrasında, denkleştirme işleminde bileşke kanal modeline ait etkin katsayıları enerji optimizasyonu ile en aza indirgeyen verici/alıcı filtre tipleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractChannel delays and mobility cause the transmitted signal to propagate in both time and frequency regions, resulting in inter-symbol and inter-carrier interference, respectively. The filter structures used in the transmitter and receiver structures for impact shaping affect the size of the interference between these symbols and carriers. In this study, the composite effects of the wireless environment and the filters used were examined on the equalization of multi-carrier systems and the determination of the appropriate filter structure was studied. The number of effective taps of the composite channel effect was obtained as a function of the channel, the transmitter/receiver filters and the signal to noise ratio (SNR). For this purpose, the composite channel was modeled as an symbol-spaced finite impulse response (FIR) filter, then the AIC (Akaike Information Criterion) method was used to determine the number of taps. Subsequently, the transmitter/receiver filter types were determined which minimized the effective taps of the composite channel model by energy optimization in the equalization process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEE-Inst Electrical Electronics Engineering Incen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectFiltre Etkisien_US
dc.subjectKablosuz Kanal Etkisien_US
dc.subjectDenkleştirmeen_US
dc.subject5Gen_US
dc.subject5Nen_US
dc.subjectFilter Effecten_US
dc.subjectWireless Channel Effecten_US
dc.subjectEqualizationen_US
dc.titleHaberleşme sistemlerinde enerji optimizasyonu ile etkin kanal katsayı adedinin en aza indirgenmesien_US
dc.title.alternativeMinimizing the number of effective channel taps by energy optimization in communications systemsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9474-7372en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2019.8806378en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record