Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Haberleşme sistemlerinde enerji optimizasyonu ile etkin kanal katsayı adedinin en aza indirgenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.