Show simple item record

dc.contributor.authorTınastepe, Neslihan
dc.contributor.authorİşcan, İpek
dc.date.accessioned2020-01-02T13:37:01Z
dc.date.available2020-01-02T13:37:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTınastepe, N. ve İşcan, İ. (2019). Temporomandibular eklem rahatsızlıklarında okluzal faktörlerin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 29(2), 295-301.en_US
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4873
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı okluzal faktörler ile temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkların ilişkisinin incelenmesidir. Materyal ve Metod: Çene yüz ağrıları kliniğine art arda gelen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. TME rahatsızlıkları için araştırma tanı kriterleri (ATK/TME) kullanılarak TME rahatsızlığı tanısı konuldu. Angle sınıflaması, anterior ve lateral rehberlik faktörleri belirlendi. Ki- kare ve Continuity Yates düzeltmesi kullanılarak verilerin niteliksel karşılaştırması yapıldı. Bulgular: TME rahatsızlığı teşhisi konulan bireylerde kanin koruyuculu okluzal rehberliğine eklem rahatsızlığı bulunmayanlardan daha fazla oranda rastlanıldı. Myofasiyal ağrı teşhisi konulan bireylerde anterior rehberlik varlığı, disk deplasmanı teşhisi konulan bireylerde Angle Sınıf I molar ilişkisi, artraljisi bulunanlarda ise kanin koruyuculu okluzyon diğer alt gruplardan daha fazla oranda tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak seçilmiş okluzal faktörlerle temporomandibular eklem rahatsızlıkları arasında ilişki bulunmuştur.Temporomandibular eklem rahatsızlıkları değerlendirilirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır ancak temporomandibular rahatsızlıkların etyolojisinin multifaktöriyel olduğu unutulmamalıdır.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of the study was to investigate the relation between main occlusal factors and temporomandibular disorders. Material and Methods: Records of patients attending orofacial pain clinic were screened retrospectively.The diagnosis of temporomandibular disorders were made according to research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD). Angle classification, the type of occlusal guiding pattern were determined. Chi-square and Yates’s continuity correction were used to compare qualitative data. Results: Canine guided occlusion were found more frequently in subjects with temporomandibular disorders than in subjects without temporomandibular disorders. It was also observed that prevalance of anterior guidance in subjects with myofacial pain, Angle Class I molar relation in subjects with disc displacement, canine guidance occlusion in subjects with artraljia was higher than other subgroups of temporomandibular disorders. Conclusion: In conclusion, it was found that there is an association between selected occlusal factors and temporomandibular disorders. Meanwhile, multifactorial etiology should be kept in mind while evaluating impact of occlusal factors on temporomandibular disorders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOcclusionen_US
dc.subjectMalocclusionen_US
dc.subjectTemporomandibular Jointen_US
dc.subjectOkluzyonen_US
dc.subjectMalokluzyonen_US
dc.subjectTemporomandibular Eklemen_US
dc.titleTemporomandibular eklem rahatsızlıklarında okluzal faktörlerin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of occlusal factors in temporomandibular joint disordersaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5728-9971en_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage295en_US
dc.identifier.endpage301en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record