Show simple item record

dc.contributor.authorErsoy, Nesli
dc.contributor.authorErsoy, Gülgün
dc.date.accessioned2020-01-02T12:46:53Z
dc.date.available2020-01-02T12:46:53Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationErsoy, N. ve Ersoy, G. (2019). Barsak mikrobiyotası ve dayanıklılık egzersizleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 170-178. https://doi.org/10.17681/hsp.388229en_US
dc.identifier.issn2148-7588
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17681/hsp.388229
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4868
dc.description.abstractBarsak mikrobiyotası; hormonal nitelikte çeşitli sinyal molekülleri üreterek, kan dolaşımı ile vücudun farklı bölgelerine ulaşabilen mikroorganizma kümeleridir. Mikrobiyota günümüzde birçok hastalıkla ilişkilendirilen güncel sağlık konularından birisidir. Mikrobiyotanın, egzersiz dâhil olmak üzere, çeşitli çevresel koşullar (beslenme, egzersiz, stres, doğum şekli) tarafından düzenlendiğine ait günümüzde giderek artan kanıta dayalı bilgiler vardır. Son yıllarda ise, mikrobiyotanın egzersiz performansını olumlu etkilediği belirtilmektedir. Özellikle egzersiz süresinin uzun ve yoğun olduğu dayanıklılık sporlarında sporcunun sağlıklı mikrobiyotaya sahip olmasının, enerji metabolizması, oksidatif stres ve hidrasyon durumu gibi kritik öneme sahip metabolizmaları olumlu etkilediği bildirilmiştir. Aynı zamanda, yorucu ve uzun süreli egzersize bağlı sporcuların sıklıkla yaşadıkları immün sistem baskılanmasında da iyileştirici etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Bu şekilde sporcuların üst solunum yolu enfeksiyonu ve gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının sıklık ve süresini azalttığına dair kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır. Probiyotik kullanılması ile oluşan mikrobiyota değişiminin, inflamasyon ve redoks düzeylerini kontrol edebileceği, egzersiz yapan kişiler ve sporcuların; genel sağlık, performans ve enerji kullanılabilirliğini iyileştirmek için önemli bir beslenme stratejisi olabileceği belirtilmiştir. Mikrobiyotanın dayanıklılık egzersizi performansını etkilemesinin yanı sıra egzersiz yapımının da mikrobiyota zenginleştirilmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda egzersiz, immün sistem ve mikrobiyota ilişkisine odaklanan daha fazla araştırmanın yapılmasına gerek vardır. Bu derleme yazının amacı dayanıklılık egzersizi ve mikrobiyota ilişkisini inceleyen güncel literatür çalışmalarının özetlenmesidir.en_US
dc.description.abstractGut microbiota; are hormonal clusters of microorganisms capable of producing various signaling molecules and reaching different regions of the body through blood circulation. Microbiota is one of the current health issues associated with many diseases today. There is increasing evidence-based knowledge that microbiota is regulated by a variety of environmental conditions (nutrition, exercise, stress, pregnancy ...), including exercise at the present time. In recent years, it has been reported that microbiota has a positive effect on exercise performance. It has been reported that the athlete has a healthy microbiota especially in the long and intense endurance sports during the exercise period, positively affecting metabolism with critical prescription such as energy metabolism, oxidative stress and hydration state. At the same time, intense and long-term exercise-based athletes have often been shown to have positive effects on immunosuppression. In this way there is strong scientific evidence that athletes reduce the frequency and duration of upper respiratory tract infections and gastrointestinal system disorders. The use of probiotics to control microbial alteration, inflammation and redox levels, exercise practitioners and sportsmen; it may be an important nutrition strategy to improve overall health, performance and energy availability. In addition to affecting the endurance exercise performance of microbiota, exercise production has also been reported to contribute to microbiota enrichment. Further research is needed in the years to focus on exercise, the immune system and the microbiota relationship. Purpose of this review is summarize current literature studies that examine the relationship between endurance exercise and microbiota.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBarsak Mikrobiyotasıen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectGut Mcrobiotaen_US
dc.subjectEndurance Exerciseen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.titleBarsak mikrobiyotası ve dayanıklılık egzersizlerien_US
dc.title.alternativeGut microbiota and endurance exerciseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8345-5489en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage170en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17681/hsp.388229en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record