Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Hatice Deniz
dc.contributor.authorÖzdemirkıran Embel, Merve
dc.date.accessioned2020-01-02T09:50:16Z
dc.date.available2020-01-02T09:50:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGenç, H. D. ve Özdemirkıran Embel, M. (2019). Paradoxical perceptions on Syrians’ forced migration to Turkey: a case study of Istanbul muhtars. Alternatif Politika, 11(1), 168-191.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4859
dc.description.abstractAs one of Syria’s neighbors, Turkey has become a refuge for more than 3.5 million forced Syrian migrants. Though many of them are living in Turkey’s border cities, in or around the refugee camps, many others have already dispersed to other cities. Among these cities, Istanbul has the largest Syrian community. Drawing on a qualitative field work in Istanbul’s neighborhoods, this study explores the Syrian migration to Istanbul and reports the attitudes towards this movement of the local neighborhood and village headmen, known as muhtars in the Turkish local administrative system. As the study shows, their attitudes towards forced Syrian migrants are paradoxical, marked both by feelings of disturbance, worry and uneasiness, and at the same time welcome and support. The study concludes by discussing historical and cultural reasons for these paradoxical attitudes by relating them to the understanding of hospitality in Turkish society to show how socio-psychological explanations of attitude formation towards Syria’s forced migrants seem more appropriate.en_US
dc.description.abstractSuriye’ye komşu ülkelerden biri olan Türkiye, yerinden edilmiş üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli’ye sığınak oldu. Sınır kentlerinde bulunan mülteci kamplarında ve bu kampların çevresinde yoğun olarak yaşayan Suriyeliler İstanbul başta olmak üzere ülkenin pek çok büyük kentine de dağılmış haldeler. İstanbul’un mahallelerinde, Türkiye’nin bürokratik örgütlenmesi içinde yerel yönetim sisteminin en alt kademesinde bulunan mahalle yöneticisi muhtarlar nezdinde gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanan bu makale, İstanbul’daki Suriyeli göçüne yakından bakarken söz konusu yerel yöneticilerin bu göç hareketi karşısındaki tutumlarını incelemektedir. Çalışma, muhtarların Suriyeli göçüne ilişkin tutumlarının çelişkili nitelikte olduğu ve özellikle, endişe, huzursuzluk, misafirperverlik ve destek gibi birbiriyle çelişkili sayılabilecek unsurlar çerçevesinde şekillendiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu çelişkili tutumun tarihsel ve kültürel sebeplerini Türkiye toplumunun misafirperverlik anlayışıyla ilişkilendirerek tartışan çalışma, tutum oluşumuna yönelik yazında yer alan sosyo-psikolojik açıklamaların yerinden edilmiş Suriyelilere yönelik tutumları değerlendirmek için daha uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSyria’s Forced Migrantsen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectMuhtarsen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectHospitalityen_US
dc.subjectWorryen_US
dc.subjectYerinden Edilmiş Suriyelileren_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectMuhtaren_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectMisafirperverliken_US
dc.subjectEndişeen_US
dc.titleParadoxical perceptions on Syrians’ forced migration to Turkey: a case study of Istanbul muhtarsen_US
dc.title.alternativeSuriyeliler’in Türkiye’ye zorunlu göçüne dair paradoksal algılar: İstanbul muhtarları örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAlternatif Politikaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6319-8315en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage168en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record