Show simple item record

dc.contributor.authorZafer, Cem
dc.contributor.authorVardarlıer, Pelin
dc.date.accessioned2020-01-02T09:13:25Z
dc.date.available2020-01-02T09:13:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationZafer, C. ve Vardarlıer, P. (2019). Medya ve toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 355-361.en_US
dc.identifier.issn1302-4191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4856
dc.description.abstractMedya olgusu ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar insanlar ve toplum üzerinde etkili olmuştur. Bu etkinin boyutu medyanın ulaşılabilirlik seviyesi ile doğru orantılı olarak değişmiştir. İlk dönemlerde yalnızca yazılı şekilde gerçekleşen medya faaliyetleri oldukça az insan üzerinde etkili olurken zaman içinde sesli ve görsel medya yapılarının oluşması medyanın etki alanını genişletmiştir. Günümüzde ise sanal ortamda oluşturulan sosyal medya yapılarının ulaşım kolaylığı, etkileşim özelliği ve bu alanlarda sağladığı kolaylıklar sayesinde medya oldukça büyük kitleler üzerinde etkili olma özelliği kazanmıştır. Sosyal medya yapısı öncelikle birey devamında ise toplum yapısı üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu belirleyicilik bazen bilinçsizce olsa da genel anlamda medyanın toplum üzerinde yönlendirici bir etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada medyanın toplumu nasıl şekillendirdiğinin izahı yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractMedia phenomenon has been effective on people and society since its emergence. The size of this effect has changed in direct proportion to the level of accessibility of the media. In the early periods, only the media activities that took place in the written form were influential on very few people, while the formation of audio and visual media structures over time expanded the media's sphere of influence. Today, thanks to the ease of transportation, interaction characteristic and the facilities it provides in the social media structures created in the virtual environment, the media has gained the ability to be influential on the masses. Social media structure plays a decisive role on the structure of society. Although this determinism is sometimes unconsciously, it is an undeniable fact that the media has a directive effect on society in general. In this study, it is explained how media shape society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedyaen_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectSecietyen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.titleMedya ve toplumen_US
dc.title.alternativeMedia and societyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5101-6841en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage355en_US
dc.identifier.endpage361en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record