Show simple item record

dc.contributor.authorİlhan Oruç, Nihan
dc.contributor.authorGöksever Çelik, Hale
dc.contributor.authorGündüz, Nermin
dc.contributor.authorYıldırım, Gökhan
dc.date.accessioned2019-12-26T09:10:11Z
dc.date.available2019-12-26T09:10:11Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationİlhan Oruç, N., Göksever Çelik, H., Gündüz, N. ve Yıldırım, G. (2019). Evaluation of the patients with abnormal uterine bleeding based on PALM-COEIN classification. Istanbul Medical Journal, 20(5), 477-481. https://doi.org/ 10.4274/imj.galenos.2019.03780en_US
dc.identifier.issn2619-9793
dc.identifier.issn2148-094X
dc.identifier.urihttps://doi.org/ 10.4274/imj.galenos.2019.03780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4721
dc.description.abstractIntroduction: The PALM-COEIN classification, described and recently published by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), allows epidemiological information in women with abnormal uterine bleeding, as well as thorough assessment and proper management. We aimed to classify patients who applied to our gynecology outpatient clinic with abnormal uterine bleeding according to PALM-COEIN classification. Methods: Our prospective observational study was conducted with non-pregnant women aged 15-45 years who were admitted to the gynecology outpatient clinic between June 2017 and March 2018. Patients were grouped according to PALM-COEIN classification by anamnesis, transvaginal ultrasonography, laboratory tests, hysteroscopy and pathology results. Results: The cases were classified into two groups as structural causes (PALM) and non-structural causes (COEIN). There were 199 cases (49.4%) in the PALM group and 204 cases (50.6%) in the COEIN group. In the PALM group, polyp was found as the most common cause of abnormal uterine bleeding in 79 cases (19.6%). The most common cause in COEIN group iatrogenic was with 80 cases (19.9%). There was a statistically significant difference between the two groups regarding age, body mass index and the need for surgery. Conclusion: The diagnosis and management of abnormal uterine bleeding becomes easier and more objective with the use of PALM-COEIN system.en_US
dc.description.abstractAmaç: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federasyonu tarafından tanımlanan ve yakın zamanda kullanıma sunulmuş olan PALM-COEİN sınıflaması, anormal üterin kanaması olan kadınlarda epidemiyolojik bilgi sağlamasının yanısıra hastaların ayrıntılı değerlendirilmesine ve doğru yönetimine olanak sağlamaktadır. Amacımız, anormal üterin kanama ile jinekoloji polikliniğimize başvuran kadınların PALM-COEİN sınıflamasına göre sınıflandırılmasıdır. Yöntemler: Çalışmamız, Haziran 2017-Mart 2018 tarihleri arasında jinekoloji polikliniklerine anormal üterin kanama şikayetiyle başvuran 15-45 yaş arası gebe olmayan kadınlar arasında prospektif olarak yapıldı. Hastalar anamnez, transvajinal ultrason, laboratuvar tetkikleri, histeroskopi ve patoloji sonuçlarıyla değerlendirilerek PALM-COEİN sınıflandırmasına göre gruplandırıldı. Bulgular: Olgular yapısal nedenler (PALM) ve yapısal olmayan nedenler (COEİN) diye sınıflandırıldığında oranların sırasıyla %49,4 ve %50,6 olduğu görüldü. PALM grubunda 199 olgu, COEİN grubunda ise 204 olgu bulundu. PALM grubunda 79 olguyla en sık neden AUK-P (%19.6) idi. Toplam 204 olgunun olduğu COEIN grubunda en sık neden 80 olguyla ve %19.9 oranla AUK-I bulundu. İki grup arasında (PALM ve COEİN), abortus, küretaj, ektopik gebelik, sezaryen öyküsü, komorbidite, kanser öyküsü, ailede kanser öyküsü, başvuru yakınması, smear, polikistik over görünümü, adneksiyel patoloji varlığı ve boyutu açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Anormal üterin kanamanın tanısı ve yönetimi, PALMCOEİN sınıflamasının kullanılmasıyla daha kolay ve objektif hale gelmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Training and Research Hospitalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbnormal Uterine Bleedingen_US
dc.subjectPALM-COEINen_US
dc.subjectFIGO Classificationen_US
dc.subjectTerminologyen_US
dc.subjectAnormal Üterin Kanamaen_US
dc.subjectFİGO Sınıflamasıen_US
dc.subjectTerminolojien_US
dc.titleEvaluation of the patients with abnormal uterine bleeding based on PALM-COEIN classificationen_US
dc.title.alternativeAnormal uterin kanama ile başvuran kadınların PALM-COEIN klasifikasyonuna göre değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIstanbul Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8717-8244en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage477en_US
dc.identifier.endpage481en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/imj.galenos.2019.03780en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record