Show simple item record

dc.contributor.authorAkgün, Ayşe Serap
dc.contributor.authorAğırman, Mehmet
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:42Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAkgün, A. S. ve Ağırman, M. (2018). Neuropathic pain and disability in patients with lumbar spinal stenosis. Turkish Journal of Geriatrics, 21(1), 56-61. https://dx.doi.org/10.31086/tjgeri.2018137967en_US
dc.identifier.issn1304-2947
dc.identifier.issn1307-9948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/443
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31086/tjgeri.2018137967
dc.description.abstractIntroduction: In this study, we aimed to determine the characteristics of neuropathic painand clarify the relationships between the clinical signs, symptom characteristics and disabilityin patients with lumbar spinal stenosis.Materials and Method: Seventy-nine patients diagnosed with clinical and radiologicallumbar spinal stenosis were included in the study. Pain severity was assessed using a selfadministeredvisual analog scale (0–10 cm). Subjective disability was measured using theOswestry Disability Index and Istanbul Low Back Pain Disability Index. To identify neuropathicpain, the physician-administered Douleur Neuropathique 4 questionnaire was utilized.Results: A total of 79 patients (35 males, 44 females) with a mean age of 56.88±12.13 (range,35–89) years were included in the study. The average symptom duration was 24.5 months.The Douleur Neuropathique 4 score was ?4 in 41 patients (51.8%), indicating that they hadneuropathic pain. A significant correlation was observed between the Douleur Neuropathique4 score and age (R=0.350, p=0.002), body mass index (R=0.239, p=0.034), and visual analogscale (R=0.453, p< 0.001).Conclusion: Approximately half of all patients with lumbar spinal stenosis in our cohort had neuropathic pain. Higher age, body mass index and increased pain scores demonstrateimportant relationships with neuropathic pain.en_US
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmada, lomber spinal stenoz hastalarında nöropatik ağrı karakterini belirlemeyi ve klinik semptom, bulgu ve yeti kaybı ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya klinik ve radyolojik olarak lomber spinal stenoz tanısı alan yetmiş dokuz hasta alındı. Ağrı düzeyi için visüel analog skala (0-10 cm), fonksiyonel durum için Oswestry Dizabilite İndeksi ve İstanbul Bel Ağrısı Dizabilite İndeksi ölçüldü. Nöropatik ağrıyı belirlemek için Douleur Neuropathique 4 anketi dolduruldu. Bulgular: Ortalama yaşı 56.88±12.13 (35-89 yaş aralığı) olan 79 hasta (35 erkek, 44 kadın) çalışmaya dahil edildi. Ortalama semptom süresi 24,5 ay idi. Hastaların 41'inde (%51.8) Douleur Neuropathique 4 skoru >=4 (nöropatik ağrı) idi. Douleur Neuropathique 4 sonucu ile yaş (R=0.350, p=0.002), vücut kitle indeksi (R=0.239, p=0.034) ve visüel analog skala (R=0.453, p< 0.001) arasında anlamlı ilişki görüldü. Sonuç: Çalışmamızda, hastaların yaklaşık yarısında nöropatik ağrı gözlendi. İleri yaş, yüksek vücut kitle indeksi ve artmış ağrı skorları ile nöropatik ağrı arttığı sonucuna ulaşıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectNeuralgiaen_US
dc.subjectSpinal Stenosisen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectAgeden_US
dc.subjectNöraljien_US
dc.subjectSpinal Stenozen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.titleNeuropathic pain and disability in patients with lumbar spinal stenosisen_US
dc.title.alternativeLomber spinal stenozlu hastalarda nöropatik ağrı ve yeti kaybıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Geriatricsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9610-2209en_US
dc.authorid0000-0003-1757-1814en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage56en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record