Show simple item record

dc.contributor.authorSayın Özel, Gülsüm
dc.contributor.authorİnan, Özgür
dc.contributor.authorDolanmaz, Doğan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:42Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSayın Özel, G., İnan, Ö. ve Dolanmaz, D. (2018). Alternative prosthodontic rehabilitation of traumatic patients with tooth, bone and soft tissue loss: Two clinical reports. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 24(2), 144-152. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2016-54003en_US
dc.identifier.issn1300-7734
dc.identifier.issn2146-8966
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/436
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/dentalsci.2016-54003
dc.description.abstractAcquired defects typically result from traumatic injuries such as falls, motor vehicle accidents, gunshot injuries or radiation injuries. Those maxillofacial defects resulting from motor vehicle accidents in particular often involve various soft and hard-tissue injuries such as fractures or avulsions of the maxillary or mandibular teeth or fractures of the temporomandibular joints. For a patient suffering such injuries, the retention and stabilization of a prosthesis that contributes to the patient's physical and psychological well-being are often difficult to achieve due to the nature of the moveable tissue beds involved and the resulting lack of support from the remaining teeth and bones. This clinical report describes the treatments of two partially edentulous patients with traumatic injuries that resulted from motor vehicle accidents. The prosthetic rehabilitations were accomplished through the manufacture of (1) a mandibular prosthesis with an extracoronal bar attachment, and (2) a maxillary implant-supported removable prosthesis.en_US
dc.description.abstractSonradan ortaya çıkan maksillofasyal defektler; düşme, motorlu taşıt kazaları, ateşli silah yaralanmaları ya da radyasyon yaralanmaları gibi genellikle travmalardan kaynaklı olurlar. Motorlu taşıt kazaları çeşitli fraktürleri ve avülzüyonları içeren yumuşak ve sert doku kayıplarını içerirler. Bu tür hastalar için fiziksel ve psikolojik iyi hissetmelerini sağlayacak protezlerin retansiyon ve stabilitesini elde etmek, hareketli yumuşak doku alanlarından ve destek diş ile kemik dokusunun azalmasından dolayı çok zordur. Bu klinik raporda, iki travmatik hastanın alternatif tedaviler ile rehabilitasyonu anlatılmaktadır. Vaka 1 için eksternal koronal bar ataçmanlı mandibuler protez, Vaka 2 için maksiller implant destekli hareketli bölümlü protez ile rehabilitasyon yapılmıştır ve bu protezlerin avantajlarından bahsedilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInjuriesen_US
dc.subjectDental Prosthesis Designen_US
dc.subjectDental Prosthesisen_US
dc.subjectImplant-Supporteden_US
dc.subjectDental Prosthesis Retentionen_US
dc.subjectYaralanmalaren_US
dc.subjectDiş Protez Tasarımıen_US
dc.subjectDiş Protezien_US
dc.subjectImplant Desteklien_US
dc.subjectDiş Protez Retansiyonen_US
dc.titleAlternative prosthodontic rehabilitation of traumatic patients with tooth, bone and soft tissue loss: Two clinical reportsen_US
dc.title.alternativeDiş, kemik ve yumuşak doku kaybı olan travma hastalarında alternatif prostodontik rehabilitasyonen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8833-5259
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage144en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record