Now showing items 1-1 of 1

    • Siyaset, postmodern kimlik ve gençlik 

      Postmodernizmin kimlikler üzerindeki etkisini incelemek, küreselleşme, kültür endüstrisi ve post- Fordist yaşam pratiği ile beraber düşünüldüğünde, her bakımdan modern dönemin kalıplarından sıyrılarak yeni bir düşünme, ...