Now showing items 1-5 of 5

  • July 15: The glorious resistance of Turkish democracy 

   Yayla, Atilla (SETA Foundatıon, 2016)
   On 15 July 2016, Turkey experienced a milestone in its political history. An entity, judicially and officially recognized as the Gulenist Terror Organization (FETO), operating through a group of its disciples nested in the ...
  • Liberteryen teoride özgürlüğün ve siyasetin sınırları 

   Taner, Ahmet; Yayla, Atilla (Liberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2018)
   Liberteryenizm, liberalizmi rasyonalist–objektif bir etik temelde yeniden tanımlamayı amaçlayan bir teoridir. Liberteryenler,“öz sahiplik” ve “saldırmazlık aksiyomu” kavramlarıyla bireye mutlak ve sınırsız bir özgürlük ...
  • On Turkey’s classical revolution of July 15 

   Yayla, Atilla (Ahmet Yesevi University, 2016)
   The British, American and French revolutions are called as classical revolutions. They carry three main components of revolutions: a period of time in which political changes occur expeditiously; an intensive competition ...
  • Toplumsal düzenin aracı olarak yargı 

   Yayla, Atilla (2019)
   Her insanın toplumda başka beşerî kurumlar yanında hukuku da ilgilendiren bir sos- yal yeri ve sosyal rolü vardır. Toplumsal düzen insanların beka mücadelesinin ana aracıdır. Genel olarak insanın beka mücadelesi özel olarak ...
  • Totaliterizm ve dezenformasyon 

   Yayla, Atilla (Liberte Yayınları, 2020)
   Bilgi, devlet-vatandaş ilişkisinde önemli unsurlardan biridir. Bu ilişkide devlet bilginin hem toplayıcısı, hem üreticisi, hem de dağıtıcısı konumundadır. Bu durum devlet kaynaklı bilgilerde şeffaflık ve doğruluğu halk ...