Show simple item record

dc.contributor.authorVardarlıer, Pelin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationVardarlıer, P. (2017). İşveren markası ve yetenekli çalışan etkileşimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 628-648. https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2017.350en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/405
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.20491/isarder.2017.350
dc.description.abstractİşveren markası çalışan ve potansiyel çalışanlara yönelik marka yaratma süreci olduğundan işletmelerin gündeme aldığı ve ihmal edemeyecekleri önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin insan kaynağı olan yetenekli çalışanların işveren markasıyla etkileşimini ortaya çıkarmaktır. Bu kavramların birbirleri arasındaki ilişkiye etki eden unsurların değerlendirilerek, işveren markası ile yetenekli çalışanların arasındaki etkileşim açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada çeşitli sektörlerde, iş süreçlerinde yetenek yönetimi ve işveren markasını uygulayan insan kaynağı yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışma, 2017 yılı OcakMayıs ayları arasında olmak üzere toplam 5 ay sürmüş ve 21 insan kaynakları yöneticisi ile röportajlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Maxqda 11 yazılım programından yararlanılarak nitel veriler üzerinden analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, yetenek ve marka personel ilişkisi kavramının yoğun olarak birlikte kullanıldığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractEmployer brand is a matter so highly important that cannot be neglected and will be taken in agendas by enterprises since it is a process to create a brand for currently working and potential employees. The purpose of this study is to uncover the interaction of employers' brands with talented employees. The interaction of these concepts with each other was evaluated and the interaction between the employer brand and talented employees was tried to be explained. Semi-structured negotiations were held with human resources managers working in various sectors, employing talent management and employer branding in business processes. The study lasted a total of 5 months between January and May 2017 and interviews with 21 human resource managers were conducted. In the study, analyzes were made on qualitative data by using Maxqda 11 software program. As a result of the research, it has been seen that the concept of talent and brand personnel relation is used intensively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşveren Markasıen_US
dc.subjectYetenek Yönetimien_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectİnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectEmployer Branden_US
dc.subjectTalent Managementen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectHuman Resourcesen_US
dc.titleİşveren markası ve yetenekli çalışan etkileşimien_US
dc.title.alternativeEmployer brand and talented employee interactionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5101-6841en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage628en_US
dc.identifier.endpage648en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record