Show simple item record

dc.contributor.authorKale, Serdar
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKale, S. (2017). İsviçre icra iflas kanununun adi konkordato hükümlerine genel bir bakış. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 153-169.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/404
dc.description.abstractİsviçre İcra İflas Kanunu’nda mahkeme içi konkordato hükümleri 305 ila 332’inci maddeler arasında düzenlenmiştir. 1 Ocak 2014 yılında yürürlüğe giren yeni hükümler ile de konkordato hukukunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, sadece konkordatonun tasdiki koşulları kolaylaştırılmamış, aynı zamanda konkordato talep eden tarafın içinde bulunduğu mali durumun iyileştirilmesi de hedeflenmiştir. Konkordato bölümünde yapılan düzenlemeler ile alacaklı, borçlu ve kamu menfaatleri farklı açılardan korunmak istenmiştir. Borçlunun iyileşmesi gerçekleşirse, mal varlığı değerleri icra ve iflas takiplerinden korunacak; alacaklı iflas tasfiyesi sonucunda eline geçecek değerden daha fazlasına kavuşabilecek; istihdamın devam etmesi ile de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Bu çalışmada, İsviçre İcra İflas Kanunu’nun mahkeme içi adi konkordato sistematiği, Kanunda son yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ana hatları ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the Swiss Bankruptcy and Enforcement Law, the provisions of the concordat within the court are regulated in Articles 305 to 332. Significant changes were made in concordat law with the new provisions that entered into force on 1 January 2014. With these amendments, it was aimed not only to facilitate the conditions of concordat, but also to improve the financial condition of the concordat party. The arrangements made in the concordat section are intended to protect the creditors, debtor and public interests from different angles. If the debtor gets better, the assets values will be protected from execution and bankruptcy proceedings; the creditor will be able to achieve more than the amount to be handed over as a result of bankruptcy liquidation; employment will continue to contribute to the economy of the country. In this study, the in-court ordinary concordat system of the Swiss Bankruptcy and Enforcement Law will be tried to be outlined taking into consideration the recent changes in the Law.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonkordatoen_US
dc.subjectİsviçre İcra İflas Kanunuen_US
dc.subjectBorçlunun İyileşmesien_US
dc.subjectYeniden Yapılandırmaen_US
dc.subjectConcordaten_US
dc.subjectSwiss Bankruptcy and Enforcement Lawen_US
dc.subjectImprovement of Debtoren_US
dc.subjectReconstruction Agreementen_US
dc.titleİsviçre icra iflas kanununun adi konkordato hükümlerine genel bir bakışen_US
dc.title.alternativeAn overview of the ordinary concordat clauses of the swiss bankruptcy and enforcement lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra, İflas Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4179-8146en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage169en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record