Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Kenan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationDemir, K. (2017). Hürriyet gazetesi’ne göre Osmanlı ekonomisinin sorunları ve çözüm önerileri (1868-1870). Turkish Studies (Elektronik), 12(31), 61-86. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12455en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/402
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12455
dc.description.abstractOsmanlı devletinde yayımlanan ilk gazete 1831 senesinde devlet tarafından yayımlanan Takvimi-i Vekayi gazetesidir. Bu gazetenin çıkarılış amacı devletin yapmış olduğu modernleşme hareketlerini halka duyurmak ve halkı bu konuda yönlendirmektir. Bu gazete kamuoyunu yönlendirmede başarılı olamamış ve gazeteye halk rağbet etmemiştir. Osmanlı devletinde gazeteler 1860 senesinden sonra kamuoyu oluşturmaya başlamıştır. Gazeteler, devletin iktisadi ve siyasi politikalarını sorgulamış ve devlet bürokratlarını setçe eleştirmiştir. Gazetelerin fazlalaşması sonucu ülkede gazeteciliği meslek olarak icra eden gazeteci mesleği ile anılan aydınlar oluşmuştur. Aydınlar, gazeteleri devleti denetleyen bir güç olarak kullanmış ve devlet politikaları hakkında halkın bilgi sahibi olması için çaba göstermiştir. Osmanlı bürokratları, basının kamuoyunu yönlendirmedeki başarısından ürkmüşler ve basını sınırlandırmak amacıyla kararnameler çıkartmıştır. Bu doğrultuda bürokratlar, 1867 senesinde Muhbir ve Tasvir-i Efkar'ı kapatmış ve gazetenin yazarları olan Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi'yi Anadolu'ya sürgüne yollamıştır. Anadolu'ya sürgün edilen gazeteciler mücadelelerini sürdürmek amacıyla Avrupa'ya kaçmışlardır. Paris'te bir araya gelerek Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni teşkil etmiş ve Osmanlı kamuoyunu aydınlatma mücadelesine devam etmişlerdir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Londra'da 1867'de Muhbir'i ve 1868'de Hürriyet'i çıkartmıştır. Hürriyet, muhalif bir yayım politikası izlemiş, gazete, haber vermekten ziyade dönemin iktisadi, mali ve siyasi sorunlar hakkında düşünce ve fikir yazıları yayımlamıştır. Bu çalışmanın konusu olan ekonomi sektöründe de Hürriyet'te iktisadi yazılar görülmüştür. Yayımlanan makalelerde devletin iktisadi ve mali politikaları tenkit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe first newspaper published in the Ottoman Empire was the newspaper of the year 1831 published by the state.It is to announce to the public the modernization movements in which this newspaper was made by the intended state and to direct the people to this issue. This newspaper has not succeeded in directing the public and the public has not been popular. Newspapers started to form public opinion in the Ottoman State after 1860. They questioned economic and political decisions of the state and harshly criticized state bureaucrats. As the newspapers grew in number, intellectuals who performed journalism professionally and were known as professional journalists emerged. These intellectuals used newspapers to check the state power and endeavored to inform public regarding state policies. Ottoman bureaucrats were annoyed by the success of the press in driving public opinion and issued decrees to limit press. Accordingly, bureaucrats closed down Muhbir ve Tasvir-i Efkar and exiled writers of the newspaper, namely Namık Kemal, Ziya Paşa and Ali Suavi to Anatolia. Journalists who were banished to Anatolia fled to Europe in order to keep fighting. They formed Yeni Osmanlılar Fellowship by coming together in Paris and kept striving to illuminate Ottoman public opinion. The fellowship formed Muhbir in 1867 and Hürriyet in 1868 in London. Hürriyet followed a dissident publication policy and published opinion articles regarding fiscal and political problems rather than giving news. Economic articles, which are the topic of this study, were seen in Hürriyet. In this articles, economic and fiscal policies of the state were criticized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGazeteen_US
dc.subjectKamuoyuen_US
dc.subjectHürriyeten_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectYeni Osmanlılaren_US
dc.subjectNewspaperen_US
dc.subjectPublic Opinionen_US
dc.subjectHürriyeten_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.titleHürriyet gazetesi’ne göre Osmanlı ekonomisinin sorunları ve çözüm önerileri (1868-1870)en_US
dc.title.alternativeProblems and solutıon proposals of the ottoman economy by hurrıyet newspaperen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1508-5978en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record