Show simple item record

dc.contributor.authorGündoğdu, Aysel
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGündoğdu, A. (2017). Bankacılık sisteminin regülasyonu ve kamu yararı etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 63-87. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.20173126263en_US
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.issn2147-9194
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/400
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.20173126263
dc.description.abstractDevlet, finansal piyasalara yön vermek istediğinde bankalar ve bankadışı finansal piyasaların üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bankalar, para arzının bir ayağı olarak kaydi para oluşturmaktan sorumlu iken bankadışı finansal kurumlar elde edilen fonları işletmelere ya da kişilere yönlendirmektedir. Küresel finans dünyasında oluşan krizler, devletlerin finansal piyasalarını tehdit etmektedir. Devletler de bu tehdidi en aza indirmek için kendi finansal piyasalarına güven unsuru sağlamak üzere etkin denetim ve kontrollerini yerine getirmektedir. Bankalar, kamu yararını gözeten ve toplumun ekonomik çıkarları doğrultusunda hizmet veren finansal kuruluşlar olmalıdırlar. Çalışmanın amacı, bankacılık sektörünün düzenleme ve denetlemesine neden ihtiyaç duyulduğunun araştırılması ve kamu yararı düşüncesinde bankacılık hizmetlerini incelemektir. Teorik bir nitelikte olan çalışmada kamu yararı teorisine göre bankacılık düzenleme ve denetlemenin gerekliliğine cevap aranmıştır.en_US
dc.description.abstractThe government focuses on banks and non-banking financial markets for giving more direction in financial markets. Banks are responsible for creating bank money, non-banking financial institutions transfer them to business and individuals. The global financial crisis threatens the government of the financial markets plans. So, governments fulfill effective supervision and controls to minimize these threats and provide the element of trust in their financial markets. The aim of this study is to investigate banking services in the public interest and why needed regulation-supervision in banking system. The study consults the relevant literature and answers how regulation and supervision according to the public interest theory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectRegülasyonen_US
dc.subjectKamu Yararıen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectRegulationen_US
dc.subjectPublic Interesten_US
dc.subjectRegulationen_US
dc.titleBankacılık sisteminin regülasyonu ve kamu yararı etkisien_US
dc.title.alternativeThe regulation of banking system and effects of publİc interesten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2638-9694en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record