Show simple item record

dc.contributor.authorÜstündağ Okur, Neslihan
dc.contributor.authorYoltaş, Ayşegül
dc.contributor.authorYozgatlı, Vildan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:04:01Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:04:01Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationÜstündağ Okur, N., Yoltaş, A. ve Yozgatlı, V. (2016). Development and characterization of voriconazole loaded in situ gel formulations for ophthalmic application. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(3), 311-317. https://dx.doi.org/10.4274/tjps.2016.05en_US
dc.identifier.issn1304-530X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tjps.2016.05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3984
dc.descriptionWOS: 000396697500005en_US
dc.description.abstractThe aim of the this research was to prepare and evaluate the potential use of in situ gel formulations for ocular delivery of voriconazole for the treatment of fungal keratitis. An in situ gelling system was used to increase the residence time and thus the bioavailability of voriconazole in ocular mucosa. Temperature triggered in situ gel formulations were prepared by cold method using polymers like poloxamer 188, poloxamer 407 and sodium alginate. Finally, concentration of voriconazole in formulations was 0.1% ( w/w). These formulations were evaluated for clarity, sol-gel transition temperature, gelling capacity, pH, viscosity and drug content. The gelation temperatures of all the formulations were within the range of 32-34 degrees C. All the formulations exhibited fairly uniform drug content. Furthermore in vitro drug release and antifungal activity of these formulations were also evaluated. Drug release study of all the formulations showed sustained release properties. In conclusion, voriconazole loaded in situ gels could be offered as a promising strategy for ocular drug delivery for the treatment of fungal keratitis.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı fungal keratit tedavisi için vorikonazolün göze hedeflendirilmiş potansiyel kullanımı olan in situ jel formülasyonlarını hazırlamak ve değerlendirmektir. In situ jelleştirici sistemi vorikonazolün oküler mukozada kalış süresini dolayısıyla biyoyararlanımını arttırmak için kullanılmıştır. Sıcaklıktan etkilenen in situ jel formülasyonları poloksamer 188, poloksamer 407 ve sodyum alginat gibi polimerler kullanılarak soğuk yöntemle hazırlanmıştır. Son olarak, formülasyonların içindeki vorikonazol konsantrasyonu %0.1 (a/a)dir. Bu formülasyonlar berraklık, sol-jel geçiş sıcaklığı, jelleşme kapasitesi, pH, viskozite ve ilaç içeriği açısından değerlendirilmiştir. Bütün formülasyonların jelleşme sıcaklığı 32-34°C arasında değişmektedir. Bütün formülasyonlar oldukça uygun ilaç içeriğini göstermiştir. Ayrıca bu formülasyonların in vitro ilaç salımı ve antifungal aktivitesi de değerlendirilmiştir. Bütün formülasyonların ilaç salım çalışması sürekli salım özelliği göstermiştir. Sonuç olarak, vorikonazol yüklü in situ jeller fungal keratit tedavisinde göze ilaç hedeflendirilmesi için gelecek vadeden bir strateji olarak sunulabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Pharmacists Assocen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVoriconazoleen_US
dc.subjectIn Situ Gelen_US
dc.subjectOcular Drug Deliveryen_US
dc.subjectCharacterizationen_US
dc.subjectMicrobiological Studyen_US
dc.subjectVorikonazolen_US
dc.subjectIn Situ Jelen_US
dc.subjectOküler İlaç Dağılımıen_US
dc.subjectKarakterizasyonen_US
dc.subjectMikrobiyolojik Çalışmaen_US
dc.titleDevelopment and characterization of voriconazole loaded in situ gel formulations for ophthalmic applicationen_US
dc.title.alternativeOküler uygulama için vorikonazol yüklü in situ jel formülasyonlarının geliştirilmesi ve karakterizasyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Pharmaceutical Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3210-3747en_US
dc.authorid0000-0001-8018-6500en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage311en_US
dc.identifier.endpage317en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tjps.2016.05en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record