Show simple item record

dc.contributor.authorBaşkan, Özdil
dc.contributor.authorGültekin, Ece
dc.contributor.authorDemirel, Fatma Gamze
dc.contributor.authorTuranlı, Güzide
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:03:56Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:03:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBaşkan, Ö., Gültekin, E., Demirel, F. G. ve Turanlı, G. (2015). Focal megalencephaly with tuberous sclerosis complex magnetic resonance imaging findings: A case report. Turkish Journal of Neurology, (21)3, 141-143. https://dx.doi.org/10.4274/tnd.71245en_US
dc.identifier.issn1301-062X
dc.identifier.issn1309-2545
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tnd.71245
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3967
dc.descriptionWOS: 000372008100017en_US
dc.description.abstractHemimegalencephaly (HME) is a rare cortical developmental anomaly that can be defined as abnormal neural and glial proliferation localized to all or part of a cerebral hemisphere. Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant, multisystem disease that most frequently involves the central nervous system, skin, heart, kidneys, and eyes. Herein, we report the magnetic resonance imaging findings of a rare case of focal megalencephaly with TSC.en_US
dc.description.abstractHemimegalensefali serebral hemisferin tamamının veya bir kısmının etkilendiği anormal nöral ve glial proliferasyon ile tanımlanabilen ender bir kortikal gelişimsel anomalidir. Tuberoskleroz kompleksi (TSK) otozomal dominant geçişli, başta santral sinir sistemi olmak üzere kalp, böbrek, göz ve cildi tutan multisistem hastalığıdır. Çalışmamızda ender olarak görülen fokal megalensefalinin eşlik ettiği TSK olgusunun manyetik rezonans görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Neurological Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTuberous Sclerosis Complexen_US
dc.subjectHemimegalencephalyen_US
dc.subjectMagnetic Resonance Imagingen_US
dc.titleFocal megalencephaly with tuberous sclerosis complex magnetic resonance imaging findings: A case reporten_US
dc.title.alternativeFokal megalensefalinin eşlik ettiği tuberoskleroz kompleksinin manyetik rezonans görüntüleme bulguları: Olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Neurologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tnd.71245en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record