Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz Helvacı, Nesrin
dc.contributor.authorAysal, Fikret
dc.contributor.authorBaşkan, Özdil
dc.contributor.authorErbayat Altay, Ebru
dc.contributor.authorTavlı, Ahmet Mithat
dc.contributor.authorTaşkın, Didem
dc.contributor.authorHanoǧlu, Lütfü
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:03:55Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:03:55Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationYilmaz Helvacı, N., Aysal, F., Başkan, Ö., Altay, E. E., Tavlı, A. M., Taşkın, D. ve Hanoǧlu, L. (2015). Creutzfeldt-jakob disease in the light of diffusion magnetic resonance imaging findings. Turkish Journal of Neurology, 21(1), 37-38. https://dx.doi.org/10.4274/tnd.32657en_US
dc.identifier.issn1301-062X
dc.identifier.issn1309-2545
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tnd.32657
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3965
dc.descriptionWOS: 000362665700008en_US
dc.description.abstractFifty-seven year old male patient came to us with forgetfulness, sleepiness, hand tremor, sluggish movements and withdrawn mood. The patient’s place, time and people orientation was disrupted in his neurological examination. There was postural tremor in the bilateral upper extremities. There was no pathological reflex. Routine biochemistry, hemogram, sedimentation, vitamin B12, thyroid function tests, cranial magnetic resonance imaging (MRI) and electroencephalography (EEG) were assessed as normal. He scored 13/30 points in Mini-mental state evaluation. While the second cranial MRI at the 45th day was normal, the diffusion restrictions in the frontal pole, anterior interhemispheric fissure and bilateral insular cortex seen in the diffusion-weighted imaging (DWI) attracted attention (Figures 1, 2). There was a widespread sluggishness in the EEG.en_US
dc.description.abstractElli yedi yaşında erkek hasta, dört aydır unutkanlık, aşırı uyku hali, ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, içine kapanma şikayetleri ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde hastanın yer, zaman ve kişi oryantasyonu bozuktu. Bilateral üst ekstremitelerde postüral tremoru vardı. Patolojik refleksi yoktu. Rutin biyokimya, hemogram, sedimantasyon, vitamin B12, tiroid fonksiyon testleri, ilk yapılan kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektroensefalografi (EEG) normal olarak değerlendirildi. Mini-mental durum değerlendirme testinden 13/30 puan aldı. Kırk beş gün sonra yapılan ikinci kranyal MRG’de rutin sekanslar inceleme normalken, difüzyon ağırlıklı görüntülerde (DAG) frontal pol, anterior interhemisferik fissür, bilateral insulada sadece kortekste izlenen difüzyon kısıtlaması dikkati çekti (Şekil 1, 2). EEG’de hafif yaygın yavaşlama vardı. Subakut başlangıçlı demans etiyolojisine yönelik periferik kanda ve beyin-omurilik sıvısında bakılan enfeksiyon, otoimmün ve paraneoplastik belirteçler negatifti. Beyin-omurilik sıvısında; hücre yoktu, biyokimya testleri normaldi, 14-3-3 proteini pozitif, tau proteini ve nöron spesifik enolaz değerleri normaldi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Neurological Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCreutzfeldt-Jakob Diseaseen_US
dc.subjectCortical Ribboningen_US
dc.subjectCreutzfeldt-Jakob Hastalığıen_US
dc.subjectKortikal Kurdelenme Bulgusuen_US
dc.titleCreutzfeldt-jakob disease in the light of diffusion magnetic resonance imaging findingsen_US
dc.title.alternativeDifüzyon manyetik rezonans görüntüleme bulguları ışığında creutzfeldt-jakob hastalığıen_US
dc.typeeditorialen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Neurologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7566-1063en_US
dc.authorid0000-0003-4292-5717en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.4274/tnd.32657en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record