Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.contributor.authorErdil, Oya
dc.contributor.authorArtar, Ayhan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAdıgüzel, Z., Erdi, O. ve Artar, A. (2017). A study of the effects of the stakeholders relationship management on company performance by the intervening variables of evaluation of the company by the employees and social aspects. Turkish Studies, 12(3), 19-40. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11536en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/378
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11536
dc.description.abstractStakeholder management, stakeholder relationships management, stakeholder behaviour studies have an important place in the literature and we searched their impact on the company performance by the intervening variables of Evaluation of the Company by the Employees and Social aspects. In our study, a survey was conducted with the whitecollar employees working at the 16 telecommunications companies in the service sector and analyses were carried out. The employees as internal stakeholders holds a significant place within the stakeholder concept and therefore it is important to examine their impact on the company that is in high competitive environment in terms of stakeholders relationship management. The employees can affect the company performance individually bur if they act as a group, the impact might be different. The management of the company should consider the expectations and request of the employees, determine a management style beneficial to company policies. The business managements expect their employees to show high performance, but, at the same time, the employees expect business managements to follow policies that may increase their satisfaction and motivation. The business’ survival depends on the attitudes and behaviours between business and the employees. In our study, a survey was conducted with the total of 401 white-collar employees to examine their impact on company performance within the framework of stakeholder relationship management and stakeholder behaviour.en_US
dc.description.abstractLiteratürde, önemli araştırmaların yapıldığı paydaş yönetimi konusunu incelediğimiz çalışmamızda, özel olarak; paydaş ilişkisi yönetimi değerlendirmesi ve sosyal açıdan vasıtasıyla firma performansına etkisi değerlendirilip analiz edilmiştir. Hizmet sektöründe bulunan 16 telekomünikasyon firmasındaki beyaz yakalılardan toplanan anketlerin analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Paydaş kavramı içinde önemli bir yeri olan çalışanların, "iç paydaş" olarak ele alınmasıyla, kurumlarına paydaş ilişkisi yönetimi içinde nasıl etkide bulundukları, yoğun rekabet ortamında bulunan işletmeler için önemli bir değerlendirme ve analiz olmuştur. Çalışanların hem bireysel anlamda hemde kurumlarına karşı grup halinde hareket ettiklerinde etki düzeylerindeki etkileyebilmektedir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu telekom sektöründe çalışanların kurumlarına karşı tutum ve davranışları kurumların bulunmaktadır. beklentilerinin ve isteklerinin kurum politikasına faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi ve yönetim tarzının belirlenmesi gerekmektedir. Alanında yetkin ve uzman çalışanların, kurumlarının almış oldukları kararlardan benimsemediklerinde başka bir işletmeye geçmeyi düşünebilmektedirler. İşletme yönetimleri çalışanlardan üstün bir performans beklediği kadar, çalışanlarda firmalarından memnuniyetlerini ve motivasyonlarını arttırıcı politikalar sürdürebilmesi, işletme ile çalışanlar arasındaki tutum ve davranışların neticesinde ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda 401 beyaz yakalı çalışanın paydaş ilişkisi yönetimi ve paydaş davranışı etkisi içinde kurumlarına karşı etkileri dikkate alınarak incelenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBehavioral Theoryen_US
dc.subjectOrganizational Behaviouren_US
dc.subjectOrganizational Developmenten_US
dc.subjectStakeholder Theoryen_US
dc.subjectFirm Performanceen_US
dc.subjectDavranış Teorisien_US
dc.subjectÖrgütsel Davranışen_US
dc.subjectOrganizasyonel Gelişimen_US
dc.subjectPaydaş Teorisien_US
dc.subjectFirma Performansıen_US
dc.titleA study of the effects of the stakeholders relationship management on company performance by the intervening variables of evaluation of the company by the employees and social aspectsen_US
dc.title.alternativePaydaş İlişkisi Yönetimi’nin, ara değişkenler; çalışanların kurumlarını değerlendirmesi ve sosyal açıdan vasıtasıyla firma performansına etkisinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studiesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record