Show simple item record

dc.contributor.authorAhmetoğlu, Emine
dc.contributor.authorAcar, İbrahim Hakkı
dc.contributor.authorSezer, Türker
dc.contributor.authorAkşin Yavuz, Ezgi
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAhmetoğlu, E., Acar, İ. H., Sezer, T. ve Akşin Yavuz, E. (2018). Aile katılımı ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-20.en_US
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/373
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Perry, Fantuzzo ve Munis (1997, 2002) ve Fantuzzo, Tighe ve Childs (2000) tarafından geliştirilen Aile Katılım Ölçeğini (AKÖ) Türkçeye uyarlamak, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma verileri İstanbul il merkezinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, yaş ortalaması 60.38 (SS= 9.98) olan 442 çocuğun annesinden toplanmıştır. İlk adım olarak, AKÖ dil ve kültürel açıdan Türkçeye uyarlanmıştır. Daha sonra AKÖ’nün yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) yapılmış ve ölçeğin orijinal ölçekteki gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar AKÖ’nün ayırt edici özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Analizler sonucunda üç alt ölçek bulunmuştur: Ev-Okul İşbirliği Temelli Katılım (?= 0.88), Ev Temelli Katılım (?= 0.77) ve Okul Temelli Katılım (?= 0.84). Bu analizler doğrultusunda Aile Katılım ölçeğinin; geçerli, güvenilir ve Türk ebeveynlerine uygun olduğu kabul edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to adapt Family Involvement Questionnaire (FIQ), which was developed by Perry, Fantuzzo & Munis (1997, 2002) and Fantuzzo, Tighe, Childs, (2000) to Turkish culture and conduct the reliability and validity analyses. The data were collected from mothers of 442 children with an age average of 60.38 (SD=9.98) who are living in İstanbul, Turkey. Firstly, the FIQ was adapted to Turkish language and culture. The validity of the scale was measured with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the results showed that the scale has a three-factor structure as in the original version. Results showed that the scale has discriminant validity. As a result of the analyses, three subscales were found: Home-School Based Involvement (?= 0.88), Home-Based Involvement (?= 0.77), and School-Based Involvement (?= 0.84). As a result, the FIQ is a valid, reliable and appropriate for Turkish parents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Katılım Ölçeğien_US
dc.subjectAile Katılımıen_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimen_US
dc.subjectFamily Involvement Questionnaireen_US
dc.subjectFamily Involvementen_US
dc.subjectPreschool Educationen_US
dc.titleAile katılımı ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of family involvement questionnaire into Turkish cultureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimen_US
dc.authorid0000-0003-4007-5691en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record