Show simple item record

dc.contributor.authorHaksal, Mustafa Celalettin
dc.contributor.authorOkkabaz, Nuri
dc.contributor.authorCivil, Osman
dc.contributor.authorKement, Metin
dc.contributor.authorÖncel, Mustafa
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:33Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:33Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationHaksal, M. C., Okkabaz, N., Civil, O., Kement, M. ve Öncel, M. (2018). Transabdominal preperitoneal repair for bilateral inguinal hernias: A single center experience. Medical Journal of Bakirkoy, 14(2), 216-221. https://dx.doi.org/10.5350/BTDMJB.20180226105912en_US
dc.identifier.issn1305-9319
dc.identifier.issn1305-9327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/355
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5350/BTDMJB.20180226105912
dc.description.abstractAim: To evaluate outcomes of transabdominal preperitoneal repair in patients with bilateral inguinal hernias. Methods: Sociodemographic data, and data about disease and operation with postoperative data of all patients with bilateral inguinal hernias, who were treated by transabdominal preperitoneal repair were prospectively collected. Patients were followed-up for recurrence and chronic pain in the long-term. Results: A total of 70 (67 [95.7%] males, mean age was 53.4±13.6 years) cases were included. Total 138 hernias (mostly Nyhus type 3 [n=116; 84.1%]) were repaired in 70 cases. Unilateral inguinal hernia was diagnosed in two cases during the operation. Mean operation time was 80.6±26.5 minutes. Inferior epigastric vein was injured in 2 (1.4%) cases. Parenteral analgesics were required in only 10 (14.3%) patients. Patients were discharged 1.21±0.67 days after the operation, and only 9 (12.8%) cases were hospitalized more than one day. Patients returned work or normal activity 10.5±4.7 days after the surgery. The mean follow-up period was 25.9±19.4 months. Symptomatic recurrence was observed in 2 (1.4%) patients. Six (8.7%) cases had chronic pain. Conclusion: Transabdominal preperitoneal repair may be an alternative approach in treatment of bilateral inguinal hernias.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bilateral kasık fıtığı olan hastalarda transabdominal preperitoneal tamir sonuçlarını irdelemek. Yöntemler: Transabdominal preperitoneal yöntemle bilateral kasık fıtığı tamiri uygulanan tüm hastalarda prospektif olarak sosyodemografik veriler, hastalık ve operasyona ait veriler ile postoperative veriler değerlendirildi. Uzun dönemde hastalar kronik ağrı ve nüks açısından takip edildi. Bulgular: Toplam 70 hasta (67 [95.7%] erkek, ortalama yaş 53.4±13.6) çalışmaya dahil edildi. İki hastada ameliyat esnasında tek taraflı fıtık saptandığından toplam 138 fıtık (Nyhus tip 3 [n=116; %84.1]) tamiri yapıldı. Ortalama operasyon süresi 80.6±26.5 dakikaydı. İki hastada inferior epigastrik ven yaralanması görüldü. Sadece 10 (%14.3) hastada parenteral analjezik ihtiyacı gelişti. Ortalama hastanede kalış süresi 1.21±0.67 gün olup sadece 9 (%12.8) hastada bir günden fazla yatış gerekti. İş veya normal aktivitelere dönüş süresi 10.5±4.7 gündü. Hastalar ortalama 25.9±19.4 ay takip edildi. Semptomatik nüks 2 (%1.4) hastada gelişti. Kronik ağrı ise 6 (%8.7) hastada saptandı. Sonuç: Bilateral kasık fıtıklarında transabdominal preperitoneal tamir bir alternatif olarak düşünülebiliren_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInguinal Herniaen_US
dc.subjectHernia Repairen_US
dc.subjectRecurrenceen_US
dc.subjectLaparoscopyen_US
dc.subjectKasık Fıtığıen_US
dc.subjectFıtık Tamirien_US
dc.subjectNüksen_US
dc.subjectLaparoskopien_US
dc.titleTransabdominal preperitoneal repair for bilateral inguinal hernias: A single center experienceen_US
dc.title.alternativeBilateral kasık fıtıklarında transabdominal preperitoneal onarım: Tek merkez deneyimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedical Journal of Bakirkoyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8500-7276en_US
dc.authorid0000-0003-2357-5387en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage216en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record