Show simple item record

dc.contributor.authorEliaçık, Mustafa
dc.contributor.authorErdoğan, Fırat
dc.contributor.authorBayramlar, Hüseyin
dc.contributor.authorKaraman Erdur, Sevil
dc.contributor.authorGülkılık, Gökhan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:02:06Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:02:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationEliaçık, M., Erdoğan, F., Bayramlar, H., Karaman Erdur, S. ve Gülkılık, G. (2015). Pediatrik vernal keratokonjonktivit tedavisinde 0 /0 0,5 loteprednol etabonat ile 0 /0 0,1 florometolon asetat’ın etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması. Nobel Medicus, 11(1), 76-82.en_US
dc.identifier.issn1305-2381
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3549
dc.descriptionWOS: 000373721600012en_US
dc.description.abstractAmaç: Topikal olarak uygulanan %0,5 loteprednol etabonate (LE) ve %0,1 florometolon asetat (FM) etken maddeli ilaçların pediatrik yaş grubunda vernal keratokonjonktivitin (VKK) tedavisinde etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırmak. Materyal ve Metod: Bu çalışmada yaşları 6-14 arasında değişen, VKK tedavisi için tek gözüne %0,5 LE ve diğer gözüne %0,1 FM tedavisi başlanılan 64 çocuk değerlendirilmiştir. Çalışmanın sürdüğü dört hafta süresince haftada bir kontrolleri yapılan hastaların kaşıntı, sulanma, yanma, çapaklanma ve ışık hassasiyeti gibi oküler şikayetleri ile konjonktival papiller hipertrofi, kapak ödemi, limbusun jelatinöz infiltrasyonu, Trantas nodülleri ve punktat keratopati gibi bulguları kayıt altına alınmıştır. Şikayet ve bulguların istatistiksel karşılaştırmasında McNemar testi, göz içi basıncında meydana gelen artış değerlerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon ilişkili ikili örneklem testi kullanılmıştır. Çalışmada hastalardan kullandıkları ilaçlar arasında seçim yapmaları istenilmiş, elde edilen bilgiler binomial test ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonunda sulanma, çapaklanma, kapak ödemi, limbal infiltrasyon, papiller hipertrofi ve Trantas nodüllerinde her iki grupta da başlangıca göre iyileşme sağlanmıştır (p=0,074). LE kullanan gözlerde şikayetlerdeki azalma daha erken başlamıştır (p=0,031). Ortalama göz içi basıncında iki grupta da artış tespit edilmiştir (p=0,001). Göz içi basıncındaki (GİB) artış-süre korelasyonu incelendiğinde; FM kullanılan gözlerde artışın LE kullanılan gözlere göre daha fazla ve daha erken olduğu tespit edilmiştir (p=0,05, p=0,001). Duyarlı yaş grubunun tespiti için yapılan yaş-göz içi basıncı korelasyonu istatistiksel analizinde iki grupta da anlamlı ilişkiye rastlanılmamıştır (LE, p= 0,929; FM p=0,595). Sonuç: LE VKK tedavisinde FM kadar etkin bir ajandır. Tedavi süresince LE kullanılan gözlerde GİB’da olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Bu nedenle çocuklarda VKK tedavisinde tercih edilebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: To compare the safety and efficacy of loteprednol etabonate 0.5% (LE) and fluorometholone 0.1% (FM) in vernal keratoconjunctivitis (VKC) in pediatric subjects. Material and Method : This study evaluated 64 children between 6-14 years old who received monotherapy with either LE 0.5% in one eye and FM 0.1% in fellow eye for the treatment of ocular inflammation associated with VKC. Throughout the one-month duration of the study, patients were called once a week, and ocular complaints (itching, watering, discharge, burning and photophobia) and symptoms (eyelid edema, limbal infiltration, papillary hypertrophy, Trantas dots and punctate keratopathy) were recorded during this period. McNemar test was used to make comparison of symptoms and sings between two groups. Wilcoxon test was used to assess the increase in intraocular pressure. Finally, patients were requested to select among the drugs they have been using and the obtained data were evaluated with binomial test. Results: Improvement in watering, discharge, eyelid edema, limbal infiltration, papillary hypertrophy and Trantas' dots were noted in both groups (p=0.074). The symptoms in LE-treated eyes improved faster than FM-treated eyes (especially in terns of Trantas' dots) (p=0.031). Mean intraocular pressure (IOP) increased in both treatment groups (p=,001). The increase of IOP in FM-treated eyes started significantly earlier, and reached to a higher level than LE-treated eyes. (p=0.05, p=0.001) Also no correlation was observed between age and the increasement of IOP. (LE, p=0.929; FM p=0.595). Visual acuity and dilated funduscopy results were similar between the treatment groups. Conclusion: LE solution was an effective in the treatment of VKC in the pediatric group. No changes in IOP were observed in eyes treated with LE at each time point. Therefore it is preferable to treat VKC in childhood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobel İlaçen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLoteprednol Etabonateen_US
dc.subjectPediatriken_US
dc.subjectVernal Keratokonjonktiviten_US
dc.subjectGöz içi Basıncıen_US
dc.subjectLoteprednol Etabonateen_US
dc.subjectPediatricen_US
dc.subjectVernal Keratoconjunctivitisen_US
dc.subjectIntraocular Pressureen_US
dc.titlePediatrik vernal keratokonjonktivit tedavisinde %0,5 loteprednol etabonat ile %0,1 florometolon asetat’ın etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of efficacy and safety of loteprednol etabonate 05% versus fluorometholone acetat 0.1% for the treatment of vernal keratoconjunctivitis in pediatric subjectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofNobel Medicusen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2563-2149en_US
dc.authorid0000-0002-6299-7067en_US
dc.authorid0000-0001-9829-7268en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record