Show simple item record

dc.contributor.authorBaykal, Elif
dc.contributor.authorZehir, Cemal
dc.contributor.authorKöle, Mahmut
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:58:00Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:58:00Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBaykal, E., Zehir, C. ve Köle, M. (2018). Effects of servant leadership on gratitude, empowerment, innovativeness and performance: Turkey example. Journal of Economy Culture and Society, 57, 29-52. https://dx.doi.org/10.26650/JECS390903en_US
dc.identifier.issn2602-2656
dc.identifier.issn2645-8772
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/JECS390903
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3088
dc.descriptionWOS: 000437199300002en_US
dc.description.abstractInspired by positive organizational scholarship, this study focuses on two important concepts of positive organizational behavior: empowerment and gratitude. The effects of servant leadership style-with its ever-increasing popularity-were investigated based on these two concepts, under the assumption that having been affected by servant leadership, gratitude and empowerment will enhance the innovative capacity of the individuals on whom it is tested. The assumption is that this change, in turn, will have a positive effect on the overall performance of the organization. During our field survey, 527 white-collar workers from Turkey's Marmara region contributed to the study. Our results suggest that servant leadership has a positive effect on the perceptions of empowerment and gratitude felt by followers, and that these feelings in turn affect innovativeness and organizational performance. We thus contribute to the related literature by displaying the positive effects of innovativeness on organizational performance by supporting the view that when firms are more innovative they tend to perform better.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, pozitif örgüt okulundan esinlenilerek, iki önemli pozitif örgütsel davranış kavramı olan, güçlendirme ve şükran duyguları üzerine odaklandık. Bu araştırmada, popülerliği her geçen gün artan hizmetkar liderlik tarzının, yukarıda bahsi geçen iki kavram üzerindeki etkisi araştırılmış ve hizmetkar liderlik tarzından etkilenerek, şükran duygusu ve güçlendirmenin bireylerin yaratıcılık kapasitelerini arttıracağı öngörüsü test edilmiştir. Ve bu durumun da örgütün genel performansını pozitif yönde etkileyeceği öngörülmüştür. Saha araştırmamızda, Türkiye'de, Marmara Bölgesinde çalışan 527 beyaz yakalı çalışan araştırmaya katkıda bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, hizmetkâr liderliğin, takipçilerin hissettiği güçlendirme ve şükran duyguları üzerinde olumlu etkileri olduğu ve bu duyguların yenilikçiliği ve örgütsel performansı etkilediği kanıtlanmıştır. Sonuçlar, yenilikçiliğin örgütsel performans üzerindeki olumlu etkilerini göstererek ilgili literatüre katkıda bulunmuş ve firmaların daha yenilikçi olduklarında daha yüksek performans seviyeleri gösterme eğilimininde olduklarını desteklemiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectServant Leadershipen_US
dc.subjectGratitudeen_US
dc.subjectInnovativenessen_US
dc.subjectHizmetkar Liderliken_US
dc.subjectŞükranen_US
dc.subjectYenilikçiliken_US
dc.titleEffects of servant leadership on gratitude, empowerment, innovativeness and performance: Turkey exampleen_US
dc.title.alternativeHizmetkar liderliğin şükran duygusu, güçlendirme, yenilikçilik ve performans üzerine etkisi: Türkiye örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Economy Culture and Societyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4966-8074en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/JECS390903en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record