Show simple item record

dc.contributor.authorAkboğa, Sema
dc.contributor.authorŞahin, Osman
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:57:59Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:57:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAkboğa, S., Şahin, O. (2018). Türkiye’de demokrasi algıları: Cinsiyet, etnik ve dini dinamikler. Journal of Economy Culture and Society, 57(1), 1-28. https://dx.doi.org/10.26650/JECS356672en_US
dc.identifier.issn2602-2656
dc.identifier.issn2645-8772
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/JECS356672
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3087
dc.descriptionWOS: 000437199300001en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Türkiye’de farklı cinsiyet, etnik ve mezhep gruplarına mensup kişilerin, demokrasi ve demokratik devlet tanımları 60 adet yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşmeye dayanarak çalışılmıştır. Bu görüşmelerde, çeşitli etnik ve dini kimliklere ve sosyo-ekonomik gruplara ait bireylerle konuşulmuştur. Görüşmelerin analizi sonucunda, demokrasiyi tanımlarken, kadınların cinsiyet eşitliği üzerinde durduğu, Kürtlerin ve Alevilerin hak ve özgürlüklere, Sünni Türk erkeklerin ise ekonomik refaha odaklandıkları görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, devletle tartışmalı bir ilişki içerisinde olan kimlik gruplarının demokrasiyi hak ve özgürlükler açısından tanımlamaya, devletle bu şekilde bir ilişki içerisinde olmayan grupların ise demokrasiyi tanımlarken ekonomik konuları merkeze almaya daha eğilimli olduğu ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca katılımcıların demokratik devletten beklentileri de incelenmiştir. Görüşmelerin bu bölümünde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Sünni Türk erkeklerin demokratik devletten beklentileri arasında eşitlik bulunduğu durumlarda bile, bu görüşmecilerin daha çok ekonomik eşitliğin belirli bir ölçüde sağlanmasını kastettikleri anlaşılmıştır. Bunun aksine, Sünni Türk kadınlar, Kürtler ve Aleviler, demokratik devletten beklentilerinin arasında farklı etnik ve dini gruplar arasında eşitliğin sağlanması olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye toplumunu oluşturan bu kimlik gruplarının demokrasiye ve demokratik devlete ilişkin tutumlarındaki bu önemli farklılıklar, Türkiye’de hem demokrasinin konsolide edilmesi hem de bu konudaki toplumsal ayrışmanın azaltılması yönündeki sorunlara işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractUtilizing 60 interviews, we examine how people belonging to different gender, ethnic, and sectarian groups in Turkey define democracy and the democratic state. An analysis of the interviews reveals that women emphasize gender equality, while Kurds and Alevis focus on rights and freedoms in their definitions of democracy. Male Sunni Turks, on the other hand, focus on economic welfare. On the basis of these results, we argue that identity groups that have a problematic relationship with the state are more likely to define democracy in terms of rights and freedoms, whereas those who do not have a problematic relationship with the state are more likely to consider economic issues as central to democracy. This research also examined people's expectations of a democratic state. When male Sunni Turks indicated that equality is among their expectations of a democratic state, they formulated it in terms of the state realizing economic equality. Female Sunni Turks, Kurds, and Alevis, on the other hand, emphasized the provision of equality among different ethnic and religious groups in their expectations of a democratic state. These important differences among identity groups in Turkey in terms of their attitudes toward democracy and the democratic state illustrate the problems involved in consolidating democracy as well as significant challenges in lessening social differentiation regarding this issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemokrasi Tanımlarıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectKimlik Gruplarıen_US
dc.subjectDefinitions of Democracyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectIdentity Groupsen_US
dc.titleTürkiye’de demokrasi algıları: Cinsiyet, etnik ve dini dinamikleren_US
dc.title.alternativePerceptions of democracy in Turkey: Gender, ethnic, and religious dynamicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Economy Culture and Societyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0937-9961en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/JECS356672en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record