Güncel Gönderiler

  • 6102 sayılı Türk ticaret kanunu çerçevesinde anonim ortaklıklarda sermayenin korunması ilkesi 

    Eryiğit, Harun (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
    Sermayenin korunması ilkesine ilişkin tartışmaların gündemde önemli bir yer işgal ettiği dönemde, ilke açık bir ifade ile 6102 sayılı kanunun bir parçası haline getirilmiştir. TTK'nın konuya ilişkin benimsediği sistem, ...
  • Escrow Sözleşmesi 

    Ekici, Şerafettin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
    Bu tez çalışmasında; ABD'de bir mal varlığı değerinin devrini içeren her türlü sözleşmede, 1850'li yıllardan itibaren uygulanmakta olan escrow sözleşmesi Türk Hukuku ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle ...