Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık hukukunda hastanın tedaviyi ret hakkı 

      Arkaz, Göknil (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Hukukumuzda ilk kez 1928 yılında yayınlanan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da (7.madde) hasta haklarına ilişkin bir düzenleme yer almıştır. 1960 yılında yayınlanan Tıbbi Deontoloji ...