Now showing items 16-17 of 17

  • Üreme hakkı kapsamında üremeye yardımcı teknikler 

   Biset Ekinci, Sakine (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Teknolojinin gelişimi tıp bilimine de yansımış ve doğal yollardan çocuk sahibi olamayan kişilerin çocuk sahibi olabilmesine imkan doğmuştur. Yapay döllenme şekli olan üremeye yardımcı teknikler, çocuk sahibi olamayan ...
  • Zorla tıbbi müdahale 

   Azgın, Nermin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tezimizde, hukuka uygunluk şartları bakımından hangi müdahalelerin zorla tıbbi müdahale niteliği taşıdığı ve bu müdahaleler sonucunda hastaların hangi yetkili mercilere başvuracağı konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda bir ...